Biokemisk omvandling av bark
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Bark är en förnybar resurs som idag produceras i enorma mängder, men som räknas som en restprodukt utan värde. Barken innehåller en mängd komponenter som skulle kunna användas i energitillämpningar, och via biokemisk utvinning, separation och selektiv nedbrytning av dessa kan skadliga lösningsmedel och energiintensiva processer undvikas. För att kunna nyttja barkens strukturrikedom krävs dock en grundläggande förståelse för vilka enzymer som används vid den biologiska nedbrytningen, och hur dessa bäst kan användas i industriella processer. I detta projekt följer vi den biologiska nedbrytningen av bark och analyserar de enzymatiska processerna, för att kunna identifiera vilka biokemiska strategier som skulle kunna tillämpas i framtida industriella processer.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Merima Hasani

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Amanda Sörensen Ristinmaa

vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås, Norway

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46559-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15