Johan Larsbrink

Docent vid Industriell bioteknik

Johan Larsbrink arbetar som Docent på avdelningen för Industriell Bioteknik, som han blev en del av 2015. Innan dess doktorerade han på KTH med disputation 2013, och genomförde sedan postdoktorstudier på Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet. Han är medlem i Wallenberg Wood Science Center , ett nationellt forskningscenter som syftar till att ta fram nya material från trä. 2021 blev han utsedd till ledamot i Sveriges Unga Akademi .

Hans forskning handlar främst om en bättre förståelse av mikrobiell nedbrytning av komplexa kolhydrater, särskilt de som bygger upp växtbiomassa. Inom hans forskargrupp är ett huvudtema att finna nya enzymer och/eller enzymaktiviteter, särskilt hos kolhydrat-aktiva enzymer. Utöver detta utförs även strukturbiologi (röntgenkristallografi) för att lösa 3D-strukturer av nya proteiner samt genetiska modifikationer av bakterier för förbättrad omvandling av växtbiomassa till användbara molekyler. Gruppens aktiviteter omfattar både ren grundforskning och mer tillämpade projekt, där enzymer används för framställning av nya material, bränslen och andra produkter.

Johan tilldelades 2019 priset Årets Forskarhandledare av Chalmers Doktorandsektion.

Forskningen i hans grupp har finansierats av anslag från flera källor, inklusive Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, och Novo Nordisk Fonden.

Källa: chalmers.se
Image of Johan Larsbrink

Visar 45 publikationer

2022

Characterization of three tannases from Clostridium butyricum active on oak bark extract

Amanda Sörensen Ristinmaa, Johan Larsbrink, Scott Mazurkewich et al
Poster (konferens)
2022

Structural diversity and substrate preferences of three tannase enzymes encoded by the anaerobic bacterium Clostridium butyricum

Amanda Sörensen Ristinmaa, Tom Coleman, Leona Cesar et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 298 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Mechanism and biomass association of glucuronoyl esterase: an α/β hydrolase with potential in biomass conversion

Zhiyou Zong, Scott Mazurkewich, Caroline Pereira et al
Nature Communications. Vol. 13 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Glycan processing in gut microbiomes

Sabina Leanti La Rosa, Matthew Ostrowski, Arturo Vera-Ponce de León et al
Current Opinion in Microbiology. Vol. 67
Reviewartikel
2022

Characterization of three tannases from Clostridium butyricum active on oak bark extract

Amanda Sörensen Ristinmaa, Johan Larsbrink, Scott Mazurkewich et al
Övrigt konferensbidrag
2022

Investigation and Alteration of Organic Acid Synthesis Pathways in the Mammalian Gut Symbiont Bacteroides thetaiotaomicron

Nathan Porter, Johan Larsbrink
Microbiology spectrum. Vol. 10 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Biochemical characterization of three tannases from Clostridium butyricum

Amanda Sörensen Ristinmaa, Tom Coleman, Leona Cesar et al
Poster (konferens)
2021

Performance of Regression Models as a Function of Experiment Noise

Gang Li, Jan Zrimec, Boyang Ji et al
Bioinformatics and Biology Insights. Vol. 15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Polysaccharide degradation by the Bacteroidetes: mechanisms and nomenclature

Lauren S McKee, Sabina Leanti La Rosa, Bjørge Westereng et al
Environmental Microbiology Reports. Vol. 13 (5), p. 559-581
Reviewartikel
2021

The coordinated action of glucuronoyl esterase and α-glucuronidase promotes the disassembly of lignin–carbohydrate complexes

Olanrewaju Raji, Jenny Arnling Bååth, Thu V. Vuong et al
FEBS Letters. Vol. 595 (3), p. 351-359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Structural and Functional Analysis of a Multimodular Hyperthermostable Xylanase-Glucuronoyl Esterase from Caldicellulosiruptor kristjansonii

Daniel Krska, Scott Mazurkewich, Haley A. Brown et al
Biochemistry. Vol. 60 (27), p. 2206-2220
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A polysaccharide utilization locus from the gut bacterium dysgonomonas mossii encodes functionally distinct carbohydrate esterases

Cathleen Kmezik, Scott Mazurkewich, Tomke Meents et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

CAZyme prediction in ascomycetous yeast genomes guides discovery of novel xylanolytic species with diverse capacities for hemicellulose hydrolysis

Jonas Ravn, Martin Engqvist, Johan Larsbrink et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 14 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Phylogenetic analysis and in-depth characterization of functionally and structurally diverse CE5 cutinases

Vera Novy, Leonor Vieira Carneiro, Jae Ho Shin et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 297 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Structure of a C1/C4-oxidizing AA9 lytic polysaccharide monooxygenase from the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea

Scott Mazurkewich, Andrea Seveso, Silvia Hüttner et al
Acta Crystallographica Section D: Structural Biology. Vol. 77, p. 1019-1026
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Genomic and transcriptomic analysis of the thermophilic lignocellulose-degrading fungus Thielavia terrestris LPH172

Monika Tõlgo, Silvia Hüttner, Peter Rugbjerg et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 14 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Bacteroidetes bacteria in the soil: Glycan acquisition, enzyme secretion, and gliding motility

Johan Larsbrink, Lauren S McKee
Advances in Applied Microbiology, p. 63-98
Kapitel i bok
2020

Multimodular fused acetyl–feruloyl esterases from soil and gut Bacteroidetes improve xylanase depolymerization of recalcitrant biomass

Cathleen Kmezik, Cyrielle Bonzom, Lisbeth Olsson et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 13 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Structural insights of the enzymes from the chitin utilization locus of Flavobacterium johnsoniae

Scott Mazurkewich, Ronny Helland, Alasdair Mackenzie et al
Scientific Reports. Vol. 10 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Mapping the enzyme machineries of cellulolytic soil-dwelling Bacteroidetes

Marcel Taillefer, Andrea Seveso, Magnus Ø. Arntzen et al
Poster (konferens)
2019

ACTIVE SITE EVOLUTION IN BIOMASS DEGRADING ENZYMES

Kristian E. H. Frandsen, Tobias Tandrup, Jens-Christian N. Poulsen et al
Övrigt konferensbidrag
2019

Structural and biochemical studies of the glucuronoyl esterase OtCE15A illuminate its interaction with lignocellulosic components

Scott Mazurkewich, Jens-Christian N Poulsen, Leila Lo Leggio et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 294 (52), p. 19978-19987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Understanding enzyme-substrate interactions in Carbohydrate Esterase Family 15

Scott Mazurkewich, Jenny Arnling Bååth, Jens-Christian N Poulsen et al
Poster (konferens)
2019

Specific xylan activity revealed for AA9 Lytic Polysaccharide Monooxygenases of the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea by functional characterization

Silvia Hüttner, Anikó Varnai, Dejan Petrović et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 85 (23)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Mapping the Enzyme Machineries of Cellulolytic Soil-Dwelling Bacteroidetes

Marcel Taillefer, Andrea Seveso, Magnus Ø. Arntzen et al
Poster (konferens)
2019

Surveying of acid-tolerant thermophilic lignocellulolytic fungi in Vietnam reveals surprisingly high genetic diversity

Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thanh Thuy, Han Thi Thu Huong et al
Scientific Reports. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Structure-function analyses reveal that a glucuronoyl esterase from Teredinibacter turnerae interacts with carbohydrates and aromatic compounds

Jenny Arnling Bååth, Scott Mazurkewich, J. C. N. Poulsen et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 294 (16), p. 6635-6644
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Novel AA9 LPMOs from the thermophilic fungus Thielavia terrestris LPH 172

Monika Tõlgo, Silvia Hüttner, Johan Larsbrink et al
Poster (konferens)
2018

Biochemical and structural features of diverse bacterial glucuronoyl esterases facilitating recalcitrant biomass conversion

Jenny Arnling Bååth, Scott Mazurkewich, Rasmus Meland Knudsen et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Biochemical and structural investigation of the CE15 family: Glucuronoyl esterases acting on recalcitrant biomass

Scott Mazurkewich, Jenny Arnling Bååth, Rasmus Meland Knudsen et al
Poster (konferens)
2018

Genome sequence of Rhizomucor pusillus FCH 5.7, a thermophilic zygomycete involved in plant biomass degradation harbouring putative GH9 endoglucanases

Silvia Hüttner, Z. Granchi, T. T. Nguyen et al
Biotechnology Reports. Vol. 20
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Mannanase hydrolysis of spruce galactoglucomannan focusing on the influence of acetylation on enzymatic mannan degradation

Jenny Arnling Bååth, Antonio Martinez-Abad, Jennie Berglund et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 11 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Proteomic Insights into the Cellulose Degradation Systems of Cytophaga hutchinsonii and Sporocytophaga myxococcoides

Marcel Taillefer, Magnus Ø. Arntzen, Phillip B. Pope et al
Poster (konferens)
2018

Proteomic Dissection of the Cellulolytic Machineries Used by Soil-Dwelling Bacteroidetes

Marcel Taillefer, Magnus Ø. Arntzen, Bernard Henrissat et al
mSystems. Vol. 3 (6), p. 1-16
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Biochemical and structural diversity in Carbohydrate Esterase Family 15

Scott Mazurkewich, Jenny Arnling Bååth, Amanda Sörensen Ristinmaa et al
Gordon Research Conference "Cellulases and other carbohydrate-active enzymes"
Poster (konferens)
2017

Biochemical and structural diversity in Carbohydrate Esterase Family 15

Scott Mazurkewich, Jenny Arnling Bååth, Amanda Sörensen Ristinmaa et al
Gordon Research Conference "Cellulases and other carbohydrate-active enzymes"
Övrigt konferensbidrag
2017

Proteomic data on enzyme secretion and activity in the bacterium Chitinophaga pinensis

Johan Larsbrink, T. R. Tuveng, Phillip B. Pope et al
Data in Brief. Vol. 11, p. 484-490
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The function of AA9 proteins in the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea

Silvia Hüttner, Kim Anh Dang Thi, Thuy Thanh Nguyen et al
Gordon Research Conference "Cellulases and other carbohydrate-active enzymes"
Poster (konferens)
2017

Combined genome and transcriptome sequencing to investigate the plant cell wall degrading enzyme system in the thermophilic fungus Malbranchea cinnamomea

Silvia Hüttner, T. T. Nguyen, Z. Granchi et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 10 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Proteomic insights into mannan degradation and protein secretion by the forest floor bacterium Chitinophaga pinensis

Johan Larsbrink, T. R. Tuveng, P. B. Pope et al
Journal of Proteomics. Vol. 156, p. 63-74
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A polysaccharide utilization locus from Flavobacterium johnsoniae enables conversion of recalcitrant chitin

Johan Larsbrink, Yongtao Zhu, Sampada S. Kharade et al
Biotechnology for Biofuels. Vol. 9 (260)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Structural dissection of a complex Bacteroides ovatus gene locus conferring xyloglucan metabolism in the human gut.

Glyn R Hemsworth, Andrew J Thompson, Judith Stepper et al
Open Biology. Vol. 6 (7)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 18 forskningsprojekt

2022–2025

En flexibel bakteriell konsoliderad bioprocess för produktion av korta fettsyror

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Verena Siewers Systembiologi
Formas

2022–2024

Enzymatisk klyvning av lignin-kolhydrat-bindningar i växtbiomassa

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Tom Coleman Industriell bioteknik
Andrea Seveso Industriell bioteknik
Merima Hasani Skogsindustriell kemiteknik
Novo Nordisk Fonden

2021–2024

Terahertz-teknologi för mätning av proteins dynamik i pikosekund-skala under realistiska fysiska förhållanden

Helena Rodilla Terahertz- och millimetervågsteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Scott Mazurkewich Industriell bioteknik
Juan Cabello Sánchez Terahertz- och millimetervågsteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2021–2024

Enzymatisk nedbrytning av mikrobiella polysackaridnätverk

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Lars Evenäs Lars Evenäs Group
Tove Widén Industriell bioteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2021–2023

Extremofila svampar från sydostasiens biodiversitet har en nyckelroll i hållbart jordbruk och industri

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2019–2020

Evaluation of the key cellulolytic enzymes from soil-dwelling cellulolytic Bacteroidetes

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Marcel Taillefer Industriell bioteknik
ÅForsk

2019–

Microbial electro-assisted conversion of biomass to energy carriers

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Yvonne Nygård Industriell bioteknik
Nathan Porter Industriell bioteknik
Soroush Saheb Alam Industriell bioteknik
Chalmers

2019–2021

Xylanolytiska enzymer i jäst

Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Sara Casado López Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

2019–2023

Biokemisk omvandling av bark

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Merima Hasani Skogsindustriell kemiteknik
Amanda Sörensen Ristinmaa Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2018–2020

Structure-based engineering of glucuronoyl esterases for separation of lignin and carbohydrates

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden

2017–2020

CRISPR/Cas9 för framtidens lignocellulosa-jäst

Fábio Luis Da Silva Faria Oliveira Industriell bioteknik
Cecilia Geijer Industriell bioteknik
Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Venkat Rao Konasani Industriell bioteknik
ÅForsk
Formas
Energimyndigheten

2017–2021

Utveckling av värmetåliga enzymblandningar

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Daniel Krska Industriell bioteknik
Formas
Energimyndigheten

2017–2017

Eteraser för att bryta kovalenta bindningar mellan lignin och hemicellulosa

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2017–2020

Utveckling av en konsoliderad bioprocess för omvandling av växtbiomassa till mångsidiga kemiska byggstenar

Nathan Porter Industriell bioteknik
Cathleen Kmezik Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden
Vetenskapsrådet (VR)
ÅForsk

2016–2021

Struktur-funktionstudier av enzymer som klyver bindningar mellan lignin och kolhydrater

Daniel Krska Industriell bioteknik
Scott Mazurkewich Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Andrea Seveso Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden
Interreg

2016–2018

Kartläggning av ostuderade cellulosa-nedbrytningsmekanismer hos jordbakterier

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Marcel Taillefer Industriell bioteknik
Energimyndigheten

2014–2016

Enzymer upptäckt och produktion i Vietnam för produktion av hållbara biobränslen och biokemikalier

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Silvia Hüttner Industriell bioteknik
George E Anasontzis Industriell Bioteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2014–2019

Enzymer som selektivt bryter bindningar mellan lignin och kolhydrater

Lisbeth Olsson Industriell bioteknik
Jenny Arnling Bååth Industriell bioteknik
Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Det kan finnas fler projekt där Johan Larsbrink medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.