Utveckling av en konsoliderad bioprocess för omvandling av växtbiomassa till mångsidiga kemiska byggstenar
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Detta projekt syftar till att med molekylärbiologiska metoder skapa nya bakteriella stammar för simultan nedbrytning av växtbiomassa och framställning av användbara kemiska byggstenar - en s.k. konsoliderad bioprocess. De flesta försök att skapa en konsoliderad bioprocess har fokuserat på modellorganismerna E. coli och S. cerevisiae, men än så länge har inga banbrytande resultat nåtts. Ingen av dessa organismer är anpassad för nedbrytning av komplex biomassa, och saknar därmed den stora mängd enzymer som krävs för att omvandla biomassan till enkla sockerarter som de kan metabolisera.

Fokus i detta projekt är i stället bakterier med inbyggd förmåga att bryta ned komplex biomassa, och samtidig produktion av användbara molekyler. Bakterierna kommer att modifieras för att skapa stammar med god förmåga att omvandla restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Cathleen Kmezik

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Nathan Porter

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås, Norway

University of Michigan

Ann Arbor, USA

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 17-345
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-03931
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Novo Nordisk Fonden

Projekt-id: NNF17OC0027648
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-09