Utveckling av en konsoliderad bioprocess för omvandling av växtbiomassa till mångsidiga kemiska byggstenar: användande och optimering av de inneboende egenskaperna hos Bacteroidetes

Description missing.

Participants

Johan Larsbrink (contact)

Forskarassistent vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2017–2020 with 3,200,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-12-18