Utveckling av värmetåliga enzymblandningar
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Målet med detta projekt är en starkt förbättrad enzymatisk hydrolys av växtbiomassa (lignocellulosa). Enzymatisk hydrolys ses som ett mer hållbart hydrolysalternativ än termokemiska processer, men är fortfarande dyrt och behöver förbättras. Hydrolysen kommer här att snabbas upp genom att producera värmetoleranta enzymer med sammanlänkade katalytiska domäner. Det stora flertalet enzymer har endast en katalytisk domän, men hos vissa organismer är ”multikatalytiska” enzymer vanliga, och dessa kan uppvisa starka synergieffekter då kompletterande enzymaktiviteter kopplas samman. De bakterier vi hämtar enzymerna från lever i heta källor (>70°), vilket innebär ytterst stabila enzymer och möjlighet att utföra hydrolys vid högre temperaturintervall än vanligt. De höga temperaturerna ger både en snabbare hydrolys och minskad risk för mikrobiell kontamination.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Daniel Krska

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: Dnr 2016-01065
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Energimyndigheten

Projekt-id: Dnr 2016‑011207
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-19