Kartläggning av ostuderade cellulosa-nedbrytningsmekanismer hos jordbakterier
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Cellulosa produceras av växter och andra fotosyntetiserande organismer, och är den rikligast källan till förnybart kol på planeten. Effektivt användande av cellulosabaserad biomassa är lovande i omställningen till ett samhälle oberoende av fossila råvaror. Den kristallina strukturen hos cellulosa gör den mycket svårnedbrytbar, och den enzymatiska nedbrytningen till glukos är fortfarande en industriell flaskhals – nya effektivare enzymer är starkt önskvärda. I detta projekt kartlägger vi de enzymatiska systemen hos utvalda jordbakterier. Dessa bakterier är specialister på cellulosanedbrytning, men saknar vissa typiska cellulosa-nedbrytande enzymer, och använder därmed ett okänt system som kan ha potential inom bioenergitillämpningar.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Marcel Taillefer

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ås, Norway

University of Wisconsin Milwaukee

Milwaukee, USA

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-009561
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-01