Mapping the enzyme machineries of cellulolytic soil-dwelling Bacteroidetes
Poster (konferens), 2019

Författare

Marcel Taillefer

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Andrea Seveso

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Magnus Ø. Arntzen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Bernard Henrissat

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Phillip B. Pope

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Johan Larsbrink

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

13th Biennial Carbohydrate Bioengineering Meeting
Toulouse, France,

Kartläggning av ostuderade cellulosa-nedbrytningsmekanismer hos jordbakterier

Energimyndigheten (2015-009561), 2016-01-01 -- 2018-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-01