Andrea Seveso

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Andrea tillhör avdelningen för Industriell Bioteknik. Se den engelska sidan för mer information.

Källa: chalmers.se

Visar 3 publikationer

2019

Mapping the enzyme machineries of cellulolytic soil-dwelling Bacteroidetes

Marcel Taillefer, Andrea Seveso, Magnus Ø. Arntzen et al
Poster (konferens)
2019

Mapping the Enzyme Machineries of Cellulolytic Soil-Dwelling Bacteroidetes

Marcel Taillefer, Andrea Seveso, Magnus Ø. Arntzen et al
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2016–2021

Struktur-funktionstudier av enzymer som klyver bindningar mellan lignin och kolhydrater

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Scott Mazurkewich Industriell bioteknik
Daniel Krska Industriell bioteknik
Andrea Seveso Industriell bioteknik
Novo Nordisk Fonden
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Det kan finnas fler projekt där Andrea Seveso medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.