Struktur-funktionstudier av enzymer som klyver bindningar mellan lignin och kolhydrater
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

Cellväggen ger både skydd och stadga hos växter. Den mekaniska styrkan hos cellväggen skapas av det komplexa nätverket av olika cellväggspolymerer – cellulosa, olika typer av hemicellulosa, samt lignin. Vid skapandet av lignifierade cellväggar skapas kovalenta bindningar mellan ligninet och hemicellulosa, vilka försvårar nedbrytningen, både för mikroorganismer och för diverse industriella processer. En typ av enzymer som nyligen har upptäckts har visat sig kunna klyva dessa bindningar, men för att bäst kunna använda enzymerna krävs detaljerad biokemisk och strukturell information som i dagsläget saknas. I detta projekt studerar vi enzymerna med biokemiska analyser kopplat till röntgenkristallografi, för att kunna förstå deras aktiviteter på atom-nivå.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Daniel Krska

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Scott Mazurkewich

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Andrea Seveso

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Köpenhamns universitet

Köbenhavn, Denmark

Finansiering

Interreg

Projekt-id: CTH-010
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Novo Nordisk Fonden

Projekt-id: NNF17OC0027698
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Interreg

Projekt-id: CTH-003
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03