Enzymatisk klyvning av lignin-kolhydrat-bindningar i växtbiomassa
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

För att öka användningen av förnybar växtbiomassa i energi- och materialtillämpningar i stället för fossila råvaror behövs nya och bättre metoder. Biomassa är ett komplext material bestående av olika polymerer. Starka kovalenta bindningar kopplar samman vissa av polymererna, och dessa behöver brytas för att bättre kunna bryta ned biomassan. Enzymer är specifika katalysatorer som används för att bryta ned biomassa i naturen, och även industriellt, men de enzymer som klyver kopplingar mellan polymererna i biomassan är bristfälligt studerade. I detta projekt är målet att hitta nya enzymer för detta ändamål, och att använda dem för att förbättra nedbrytningen av förnybar biomassa.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Tom Coleman

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Andrea Seveso

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Köpenhamns universitet

Köbenhavn, Denmark

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Novo Nordisk Fonden

Projekt-id: NNF21OC0071611
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-14