Tydliggörande av de bristfälligt kartlagda cellulolytiska mekanismerna hos Cytophagas och utvärdering av deras potential i framställning av biobränslen

Description missing.

Participants

Johan Larsbrink (contact)

Forskarassistent vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2016–2018 with 2,600,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2017-12-18