Structure-based engineering of glucuronoyl esterases for separation of lignin and carbohydrates
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Köpenhamns universitet

Köbenhavn, Denmark

Finansiering

Novo Nordisk Fonden

Projekt-id: 27698
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-18