Structure-based engineering of glucuronoyl esterases for separation of lignin and carbohydrates
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Köpenhamns universitet

Köbenhavn, Denmark

Finansiering

Novo Nordisk Fonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-18