Dissolution of cellulose in NaOH(aq): an unexpected chemisorption of CO2(g)
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2019

Författare

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Maria Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Beatrice Swensson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Diana Bernin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk apparat- och reaktionsteknik

National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS)
Orlando, FL, USA,

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15