Dissolution of cellulose in NaOH(aq): an unexpected chemisorption of CO2(g)
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Maria Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Beatrice Swensson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Diana Bernin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS)
Orlando, FL, USA,

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15