Tailoring cellulose networks from sustainable NaOH(aq) solutions
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Merima Hasani (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 19-726
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-15