New wood fiber-based products through alteration of kraft pulp characteristics
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Margareta Söderqvist-Lindblad

Johannes Bogren

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Helena Fock

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Tobias Köhnke

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Merima Hasani

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Åsa Östlund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Workshop on Chemical Pulping Processes, November 14-15

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08