Avancell - Vedbaserad Cellulosatextil
Forskningsprojekt , 2013 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Professor vid Skogsindustriell kemiteknik

Merima Hasani

Docent vid Skogsindustriell kemiteknik

Lars Nordstierna

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Gunnar Westman

Biträdande professor vid Organisk kemi

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

Södra

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06