Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Participants

Mia Bondelind (contact)

Projektledare vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015 with 38,500.00 SEK

More information

Latest update

2017-02-23