Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten
Forskningsprojekt , 2015

Syftet med projektet är att arbeta för god mikrobiologisk kvalitet i dricksvattnet genom att utveckla beslutsstöd för användning på vattenverk baserat på ett proaktivt koncept omfattande detektion, riskbedömning och riskhantering.

Deltagare

Mia Bondelind (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-00258
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06