Mia Bondelind

Docent vid Vatten Miljö Teknik
Image of Mia Bondelind

Visar 30 publikationer

2022

Data-driven models for predicting microbial water quality in the drinking water source using E. coli monitoring and hydrometeorological data

Ekaterina Sokolova, Oscar Ivarsson, Ann Lillieström et al
Science of the Total Environment. Vol. 802
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Hydrodynamic modelling of traffic-related microplastics discharged with stormwater into the Göta River in Sweden

Mia Bondelind, Ekaterina Sokolova, Ailinh Nguyen et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (19), p. 24218-24230
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Building trust: the importance of democratic legitimacy in the formation of consumer attitudes toward drinking water

Mia Bondelind, Niels Markwat, Jonas Toljander et al
Water Policy. Vol. 21 (1), p. 1-18
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Transport of Traffic-Related Microplastic Particles in Receiving Water

Mia Bondelind, Ailinh Nguyen, Ekaterina Sokolova et al
Green Energy and Technology, p. 317-321
Paper i proceeding
2019

Temperature-dependent mechanisms of DOM removal by biological activated carbon filters

Nashita Moona, Urban Wuensch, Mia Bondelind et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 5 (12), p. 2232-2241
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Hydrodynamic modelling of the influence of stormwater and combined sewer overflows on receiving water quality: Benzo(a)pyrene and copper risks to recreational water

Karin Björklund, Mia Bondelind, Anna Karlsson et al
Journal of Environmental Management. Vol. 207, p. 32-42
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Partial renewal of granular activated carbon filters for improved drinking water treatment

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 4 (4), p. 529-538
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Partial replenishment of biological activated carbon filters to improve natural organic matter removal

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Proceedings of IWA World Water Congress & Exhibition 2018
Paper i proceeding
2018

Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten

Annika Malm, Gilbert Svensson, Mia Bondelind et al
Rapport - Svenskt Vatten
2017

Safe drinking water and waterborne outbreaks

Nuno Moreira, Mia Bondelind
Journal of Water and Health. Vol. 15 (1), p. 83-96
Reviewartikel
2017

Kommunikationsstrategier och konsumentperspektiv vid händelser på distributionsnätet

Mia Bondelind, Hannes Hernvall, Niels Markwat et al
Rapport
2017

Influence of stormwater and CSOs on copper and benzo[a]pyrene in receiving waters – hydrodynamic modelling approach

Mia Bondelind, Karin Björklund, Anna Karlsson et al
Conference Proceedings, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, September 10-15, 2017, Prague, Czech Republic, p. 540-543
Paper i proceeding
2016

Natural organic matter (NOM) removal by modifying granular activated carbon filter using simple operational strategy

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Poster (konferens)
2013

A novel hybrid scheme for making feasible numerical investigations of industrial three-phase flows with aggregation

Henrik Ström, Mia Bondelind, Srdjan Sasic
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 52 (29), p. 10022-10027
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk

Mia Bondelind, Thomas Pettersson, Annika Malm et al
Rapport
2013

Modelling of formation and flow of aggregates in Dissolved Air Flotation: Comparison between 2D and 3D

Mia Bondelind, Henrik Ström, Srdjan Sasic et al
Proceedings of the International Conference on Multiphase Flow 2013 (ICMF2013), Jeju, South Korea
Paper i proceeding
2013

Dricksvatten i VASS

Mia Bondelind
Svenskt Vatten (5), p. 20-
Artikel i övrig tidskrift
2013

A model to estimate the size of aggregates formed in a Dissolved Air Flotation unit

Mia Bondelind, Srdjan Sasic, Lars Bergdahl
Applied Mathematical Modelling. Vol. 37 (5), p. 3036-3047
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Eulerian modelling of the formation and flow of aggregates in dissolved air flotation

Mia Bondelind, Henrik Ström, Srdjan Sasic et al
Proceedings of the conference on Modelling Fluid Flow, Budapest Hungary 2012. Vol. 2, p. 650-657
Paper i proceeding
2012

Benchmarkingmodell för dricksvattenförsörjning i Sverige

Mia Bondelind, Annika Malm, Olof Bergstedt et al
Proceedings för Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Stockholm Sverige 2012, p. 36-39
Övrigt konferensbidrag
2012

Investigating the applicability to use Computational Fluid Dynamics for modelling Dissolved Air Flotation

Mia Bondelind
The 6th International Conference on Flotation for Water and Wastewater Systems, NY USA,
Övrigt konferensbidrag
2011

Dissolved Air Flotation

Mia Bondelind
Doktorsavhandling
2010

Setting Up a Numerical Model of a DAF Tank: Turbulence, Geometry, and Bubble Size

Mia Bondelind, Srdjan Sasic, Thomas Pettersson et al
Journal of Environmental Engineering, ASCE. Vol. 136 (12), p. 1424-1434
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Single- and two-phase numerical models of Dissolved Air Flotation: Comparison of 2D and 3D simulations

Mia Bondelind, Srdjan Sasic, Margaritis Kostoglou et al
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 365 (1-3), p. 137-144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Numerical Modelling of Dissolved Air Flotation

Mia Bondelind
Licentiatavhandling
2008

Integrated risk analysis from source to tap: Case study Göteborg

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
The 6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo, Norway, 9-11 June, 2008, p. 231-241
Övrigt konferensbidrag
2007

Dissolved air flotation A 2-dimensional CFD model of a small pilot DAF tank

Mia Bondelind, Lars Bergdahl, Thomas Pettersson
Proceedings of the 5th international conference on Flotation in Water and Wastewater systems, Seoul South Korea, September 2007, p. 339-346
Övrigt konferensbidrag
2007

Bättre flotation med numerisk modellering?

Mia Bondelind, Lars Bergdahl, Thomas Pettersson
Cirkulation, p. 48-50
Artikel i övrig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 7 forskningsprojekt

2020–2022

Mikroplast i vägdagvatten: förekomst, egenskaper och transportmodellering.

Yvonne Andersson-Sköld Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Elly Lucia Gaggini Vatten Miljö Teknik
Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Statens vegvesen
Formas

2016–2017

Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Svenskt vatten

2016–2019

Dricksvattenrisker - Beslutstöd för översyn och optimering av dricksvattenberedning

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2015–2015

Beslutstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
VINNOVA

2014–2015

Brukarperspektiv - kommunikation och information vid försämrad vattenkvalitet

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Svenskt vatten

2014–2014

Undersökning för att beskriva storlek och dynamik i sedimentbunden föroreningstransport i Göta älv

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Bengt Liljebladh Unknown organization
Torsten Linders Unknown organization
Lars Arneborg Unknown organization
Olof Bergstedt Vatten Miljö Teknik
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Det kan finnas fler projekt där Mia Bondelind medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.