Natural organic matter (NOM) removal by modifying granular activated carbon filter using simple operational strategy
Poster (konferens), 2016

Författare

Nashita Moona

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Kathleen Murphy

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Mia Bondelind

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Olof Bergstedt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Nordic Drinking Water conference
, ,

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-02