Thomas Pettersson

Biträdande professor vid Vatten Miljö Teknik

Thomas är biträdande professor i Dricksvattenteknik vid avdelningen för vatten miljö teknik, ledare för forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers. Thomas expertis är inom dricksvatten.

Han leder projektet DRICKS som är ett samarbete mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola, SLU, Linköpings universitet och Uppsala universitet, samt svenska kommunala vattenproducenter och företag. DRICKS är ett övergripande projekt som består av flera delprojekt där målet är bidra till ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Inom DRICKS bedrivs forskning i hela systemet - från råvatten till tappkran. Thomas handleder flera doktorander.

Vattenledningsnät. Projektet analyserar behovet av förnyelse av vattenledningsnät utifrån ett hälsomässigt och ekonomiskt perspektiv.

Modellering av föroreningstransport i vattentäkter. Projektet syftar till att beräkna hur mycket smittämnen som transporteras till råvattenintaget, vid vattenverket, och vilka hälsorisker det innebär för dricksvattenkonsumenterna. Även bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva, ur både ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv, för att minska dessa risker utreds.

Källa: chalmers.se
Image of Thomas Pettersson

Visar 76 publikationer

2023

Health risks due to intrusion into the drinking water distribution network: hydraulic modelling and quantitative microbial risk assessment

Michael Odhiambo, Victor Vinas, Ekaterina Sokolova et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 9 (6), p. 1701-1716
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Cross-connections in drinking water distribution networks: Quantitative microbial risk assessment in combination with fault tree analysis and hydraulic modelling

Victor Vinas, Ekaterina Sokolova, Annika Malm et al
Science of the Total Environment. Vol. 831
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Full-Scale Manipulation of the Empty Bed Contact Time to Optimize Dissolved Organic Matter Removal by Drinking Water Biofilters

Nashita Moona, Andrew Holmes, Urban J. Wunsch et al
ACS ES and T Water. Vol. 1 (5), p. 1117-1126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Molecular analyses of fecal bacteria and hydrodynamic modeling for microbial risk assessment of a drinking water source

Olga D. Chuquimia, Viktor Bergion, Jessica Guzman-Otazo et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Overview of microbial risks in water distribution networks and their health consequences: quantification, modelling, trends, and future implications

Victor Vinas, Annika Malm, Thomas Pettersson
Canadian Journal of Civil Engineering. Vol. 46 (3), p. 149-159
Reviewartikel
2018

Partial renewal of granular activated carbon filters for improved drinking water treatment

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 4 (4), p. 529-538
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Partial replenishment of biological activated carbon filters to improve natural organic matter removal

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Proceedings of IWA World Water Congress & Exhibition 2018
Paper i proceeding
2017

Occurrence and removal efficiency of parasitic protozoa in Swedish wastewater treatment plants

Björn Berglund, O. Dienus, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 598, p. 821-827
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Natural organic matter (NOM) removal by modifying granular activated carbon filter using simple operational strategy

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Poster (konferens)
2016

Large scale tertiary filtration – results and experiences from the discfilter plant at the Rya WWTP in Sweden

Britt-Marie Wilen, M. Cimbritz, Thomas Pettersson et al
Water Practice and Technology. Vol. 11 (3), p. 547-555
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Norovirus Dynamics in Wastewater Discharges and in the Recipient Drinking Water Source: Long-Term Monitoring and Hydrodynamic Modeling

O. Dienus, Ekaterina Sokolova, F. Nyström et al
Environmental Science & Technology. Vol. 50 (20), p. 10851-10858
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Incorporating Expert Judgments in Utility Evaluation of Bacteroidales qPCR Assays for Microbial Source Tracking in a Drinking Water Source

Johan Åström, Thomas Pettersson, G. H. Reischer et al
Environmental Science & Technology. Vol. 49 (3), p. 1311-1318
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Large scale tertiary filtration - results and experiences from the discfilter plant at the Rya WWTP in Sweden

Britt-Marie Wilen, Michael Cimbritz, Thomas Pettersson et al
Oroceedings of 12th IWA Specialised Conference on Design, Operation and Economics of Large WAstewater Treatment PLants, p. 73-79
Paper i proceeding
2015

Cost-Benefit Analysis and Uncertainty Analysis of Water Loss Reduction Measures: Case Study of the Gothenburg Drinking Water Distribution System

Annika Malm, F. Moberg, Lars Rosen et al
Water Resources Management. Vol. 29 (15), p. 5451-5468
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Microbial risk assessment of drinking water based on hydrodynamic modelling of pathogen concentrations in source water

Ekaterina Sokolova, S. R. Petterson, O. Dienus et al
Science of the Total Environment. Vol. 526, p. 177-186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Hydrodynamic modelling and forecasting of microbial water quality in a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt
Aqua. Vol. 63 (3), p. 189-199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Hydrodynamic Modelling of Microbial Water Quality in a Drinking Water Source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Urban Environment. Proceedings of the 11th Urban Environment Symposium (UES), held in Karlsruhe, Germany, 16-19 September 2012, p. 517-526
Paper i proceeding
2013

Uncertainty modelling in multi-criteria analysis of water safety measures

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Environment Systems & Decisions. Vol. 33 (2), p. 195-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Evaluation of a passive sampler for the speciation of metals in urban runoff water

Jesper Knutsson, Pavleta Knutsson, Sebastien Rauch et al
Environmental Sciences: Processes and Impacts. Vol. 15 (12), p. 2233-2239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

The association of drinking water treatment and distribution network disturbances with Health Call Centre contacts for gastrointestinal illness symptoms

Annika Malm, Gösta Axelsson, Lars Barregård et al
Water Research. Vol. 47 (13), p. 4474-4484
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk

Mia Bondelind, Thomas Pettersson, Annika Malm et al
Rapport
2013

Hydrodynamic modelling of the microbial water quality in a drinking water source as input for risk reduction management

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Journal of Hydrology. Vol. 497, p. 15-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Short-term microbial release during rain events from on-site sewers and cattle in a surface water source

Johan Åström, Thomas Pettersson, G. H. Reischer et al
Journal of Water and Health. Vol. 11 (3), p. 430-442
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Water quality modelling, monitoring and microbial source tracking for microbial risk assessment of a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Johan Åström et al
Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Svenskt Vatten, NordIWA, Stockholm, 18-20 juni 2012, p. 94-98
Poster (konferens)
2012

Estimation of pathogen concentrations in a drinking water source using hydrodynamic modelling and microbial source tracking

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Journal of Water and Health. Vol. 10 (3), p. 358-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Hydraulic and hydrological simulations of the sewer system in the Majorna area, Gothenburg

Shervin Shahvi, Annika Malm, Thomas Pettersson
WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 122, p. 73-83
Paper i proceeding
2012

Decay of Bacteroidales Genetic Markers in Relation to Traditional Fecal Indicators for Water Quality Modeling of Drinking Water Sources

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Environmental Science & Technology. Vol. 46 (2), p. 892-900
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Replacement predictions for drinking water networks through historical data

Annika Malm, O. Ljunggren, Olof Bergstedt et al
Water Research. Vol. 46 (7), p. 2149-2158
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Benchmarkingmodell för dricksvattenförsörjning i Sverige

Mia Bondelind, Annika Malm, Olof Bergstedt et al
Proceedings för Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Stockholm Sverige 2012, p. 36-39
Övrigt konferensbidrag
2011

Cost-effectiveness analysis of risk-reduction measures to reach water safety targets

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 45 (1), p. 241-253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Fate and transport modelling of microbial pollution in a lake used as a drinking water source

Ekaterina Sokolova, C. Borell Lövstedt, Thomas Pettersson
34th IAHR Congress 2011 - Balance and Uncertainty: Water in a Changing World, Incorporating the 33rd Hydrology and Water Resources Symposium and the 10th Conference on Hydraulics in Water Engineering, p. 3271-3278
Paper i proceeding
2010

Integration and implementation of sustainable development aspects in the master's programme "Geo and Water Engineering"

Ulrika Palme, Anna Nyström Claesson, Thomas Pettersson et al
Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden
Paper i proceeding
2010

Microbial Contaminants Removal in a Stormwater Pond

Thomas Pettersson, Johan Åström
Highway and Urban Environment: Proceedings of the 9th Highway and Urban Environment symposium. (Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology: Tools for Sustainable Development. Vol 17), p. 177-185
Paper i proceeding
2010

Comparing risk-reduction measures to reach water safety targets using an integrated fault tree model

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Olof Bergstedt et al
Water Science and Technology: Water Supply. Vol. 10 (3), p. 428-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in stormwater sediments: particle distribution and catchment area emission factors (CAEFs)

Karin Björklund, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Thomas Pettersson
Book of abstracts - 10th Urban Environment Symposium, 9-11 June 2010, Gothenburg, Sweden, p. 19-
Paper i proceeding
2010

Single- and two-phase numerical models of Dissolved Air Flotation: Comparison of 2D and 3D simulations

Mia Bondelind, Srdjan Sasic, Margaritis Kostoglou et al
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Vol. 365 (1-3), p. 137-144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Kvantitativ mikrobiell källspårning med Bacteroidales qPCR för bedömning och åtgärder av patogenrisker i en ytvattentäkt

Johan Åström, Thomas Pettersson, Malte Hermansson et al
Den 7. Nordiske Drikkevandskonference, 7.-9. juni 2010, DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, p. 195-
Övrigt konferensbidrag
2010

Setting Up a Numerical Model of a DAF Tank: Turbulence, Geometry, and Bubble Size

Mia Bondelind, Srdjan Sasic, Thomas Pettersson et al
Journal of Environmental Engineering, ASCE. Vol. 136 (12), p. 1424-1434
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Förnyelseplanering av vatten- och avloppsförsörjningsnät i 18 svenska kommuner

Annika Malm, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt
The 11th Nordic Wastewater Conference, 10-12 November 2009, Odense, Denmark
Övrigt konferensbidrag
2009

Variability analysis of pathogen and indicator loads from urban sewer systems along a river

Johan Åström, Thomas Pettersson, Thor Axel Stenström et al
Water Science and Technology. Vol. 59 (2), p. 203-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Microbial impact from human and animal faecal sources around the drinking water source Lake Rådasjön

Johan Åström, Thomas Pettersson, Malte Hermansson
Abstract, WaterMicro 2009. 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Greece, p. 165-166
Poster (konferens)
2009

Quantitative risk assessment of water supply systems from source to tap

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap, p. 204-215
Övrigt konferensbidrag
2008

Generic Framework for Integrated Risk Management in Water Safety Plans

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Per Hokstad et al
Rapport
2008

Comparing Raw Water Options to Reach Water Safety Targets Using an Integrated Fault Tree Model

Lars Rosen, Olof Bergstedt, Andreas Lindhe et al
International Water Association Conference, Water Safety Plans: Global Experiences and Future Trends, Lisbon, Portugal, 12-14 May, 2008
Övrigt konferensbidrag
2008

Integrated risk analysis from source to tap: Case study Göteborg

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
The 6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo, Norway, 9-11 June, 2008, p. 231-241
Övrigt konferensbidrag
2007

Tillit och medvetenhet – viktiga konsumentaspekter för vattensektorn

Christina Lundéhn, Greg Morrison, Thomas Pettersson
Svenskt Vatten. Vol. 2007 (1), p. 19-
Artikel i övrig tidskrift
2007

Risk management to reduce the global risks for a tragedy of water

Thomas Pettersson
In Proc. AGS Annual Meeting, Barcelona, Spain, 18-21 March 2007
Övrigt konferensbidrag
2007

Bättre flotation med numerisk modellering?

Mia Bondelind, Lars Bergdahl, Thomas Pettersson
Cirkulation, p. 48-50
Artikel i övrig tidskrift
2007

Identification and management of microbial contaminations in a surface drinking water source

Johan Åström, Thomas Pettersson, Thor Axel Stenström
Journal of Water and Health. Vol. 5 (1), p. 67-79
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Variability analysis of pathogen and indicator loads from urban wastewater systems along a river for drinking water risk estimations

Johan Åström, Thomas Pettersson, Thor Axel Stenström et al
Abstract, WaterMicro 2007. 14th International Symposium on Health-Related Water Microbiology. Vol. Extended abstract (P1036), p. 2-
Poster (konferens)
2007

Evaluation of the microbial risk reduction due to selective closure of the raw water intake before drinking water treatment

Johan Åström, Susan Petterson, Olof Bergstedt et al
Journal of Water and Health. Vol. 5 (1), p. 81-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Dissolved air flotation A 2-dimensional CFD model of a small pilot DAF tank

Mia Bondelind, Lars Bergdahl, Thomas Pettersson
Proceedings of the 5th international conference on Flotation in Water and Wastewater systems, Seoul South Korea, September 2007, p. 339-346
Övrigt konferensbidrag
2006

Ökade föroreningar i råvattnet – hur förebygger vi hälsoriskerna?

Johan Åström, Thomas Pettersson
Svenskt Vatten. Vol. 2006 (5), p. 22-25
Artikel i övrig tidskrift
2006

Tungmetaller och PAH i ett efterbehandlingssystem för vägdagvatten i Gårda

Anna Jakobsson, Thomas Pettersson, Ann-Margret Hvitt Strömvall
Rapport
2006

Riskhantering inom dricksvattenförsörjning – från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Thomas Pettersson
Cirkulation. Vol. 2006 (8), p. 27-28
Artikel i övrig tidskrift
2006

Evolution on Pollutant Removal Efficiency in Stormwater Ponds due to Changes in Pond Morphology

Thomas Pettersson, Delphine Lavieille
8th Highway and Urban Environment Symposium, Nicosia, Cyprus, 12-14 June 2006, Alliance for Global Sustainability Bookseries, Springer, Editors: Morrison, G.M., Rauch, S.. Vol. 12
Paper i proceeding
2006

Svenska dagvattendammar: om provtagning, avskiljning och dammhydraulik

Jesper Persson, Thomas Pettersson
Rapport
2006

Organic contaminants in urban sediments and vertical leaching in road ditches

Ann-Margret Hvitt Strömvall, Malin Norin, Thomas Pettersson
8th Highway and Urban Environment Symposium, Nicosia, Cyprus, 12-14 June 2006, Alliance for Global Sustainability Bookseries, Springer, Editors: Morrison, G.M., Rauch, S., 12
Paper i proceeding
2005

Underground sedimentation systems for treatment of highway runoff in dense city areas

Thomas Pettersson, Ann-Margret Hvitt Strömvall, Stefan Ahlman
Proceedings of the 10th International Conference on Urban Drainage, August 21-26 2005/ Eva Eriksson, Hülya Genc-Fuhrman, Jes Vollertsen, Anna Ledin, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Peter Steen Mikkelsen
Paper i proceeding
2004

Observations of particle capture on a cylindrical collector: Implications for particle accumulation and removal in aquatic systems

Molly Palmer, Heidi Nepf, Thomas Pettersson et al
Limnology and Oceanography. Vol. 49 (1), p. 76–85-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Characteristics of suspended particles in a small stormwater pond

Thomas Pettersson
In: Proc. 9th International Conference on Urban Storm Drainage, Portland, Oregon, USA, 8-13 September 2002
Paper i proceeding
2002

Performance of an in situ passive sampling system for metals in stormwater

Lena Björklund-Persson, Greg Morrison, Jenny Kingston et al
Journal of Environmental Monitoring. Vol. 4 (2), p. 258-262
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Transport of stormwater pollution - from the source to the stream

Jonas German, Cecilia Engvall, Åsa Adamsson et al
In: Proc. Novatech 2001, 4th international conference on Innovative technologies in urban storm drainage, Lyon, France, 25-27 June 2001
Paper i proceeding
1999

The effects of variations of water quality on the partioning of heavy metals in a stormwater pond

Thomas Pettersson
In: Proc. 8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, 30 August-3 September 1999. Vol. 4, p. 1943-1946
Paper i proceeding
1999

Pollutant removal efficiency in two stormwater ponds in Sweden

Thomas Pettersson, Jonas German, Gilbert Svensson
In: Proc. 8th International Conference on Urban Storm Drainage, Sydney, Australia, 30 August-3 September 1999. Vol. 2, p. 866-873
Paper i proceeding
1999

Stormwater Ponds for Pollution Reduction

Thomas Pettersson
Doktorsavhandling
1998

Modelling of flow pattern and particle removal in an open stormwater detention pond

Thomas Pettersson, Jonas German, Gilbert Svensson
In: Proc. HydraStorm’98, Adelaide, Australia, 27-30 September 1998, p. 63-68
Paper i proceeding
1998

Particle removal in detention ponds modelled for a year of successive rain events

Thomas Pettersson, Gilbert Svensson
In: Proc. Novatech 1998, 3rd international conference on innovative technologies in urban storm drainage, Lyon, France, 4-6 May 1998. Vol. 1, p. 567-574
Paper i proceeding
1998

Water quality improvement in a small stormwater detention pond

Thomas Pettersson
Water Science and Technology. Vol. 38 (10), p. 115-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

FEM-Modelling of Open Stormwater Detention Ponds

Thomas Pettersson
Nordic Hydrology. Vol. 28 (4/5), p. 339-350
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Pollution reduction in stormwater detention ponds

Thomas Pettersson
Licentiatavhandling
1996

Modelling of open stormwater detention ponds

Thomas Pettersson, Gilbert Svensson
In: Proc. 7th International Conference on Urban Storm Drainage, Hanover, Germany, 9-13 September 1996. Vol. 1, p. 539-544
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2017–2017

TOR Biogas project

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
John Nurminens stiftelse

2016–2019

Cryptosporidium and Giardia: Water quality modelling, microbial source tracking and risk assessment

Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Thomas Pettersson Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
STINT

1 publikation finns
2016–2018

Att bygga broar mellan vetenskap och samhälle - berättelser som ökar kunskapen om vatten

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
Maria Svane Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Formas

2015–2018

Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
VINNOVA

2015–2017

SENSATION III

Thomas Pettersson Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
VINNOVA

2015–2015

Vidareutveckling av MRA-verktyget, Fas 1

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
Svenskt vatten

2012–2014

Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
VINNOVA

2012–2014

SENSATION - Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

Thomas Pettersson Vatten Miljö Teknik
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Thomas Pettersson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.