Transport of stormwater pollution - from the source to the stream
Paper i proceeding, 2001

pond

separate system

heavy metals

pollution transport

stormwater

catchment area

Författare

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

Cecilia Engvall

Åsa Adamsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

Thomas Pettersson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

In: Proc. Novatech 2001, 4th international conference on Innovative technologies in urban storm drainage, Lyon, France, 25-27 June 2001

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06