Microbial Contaminants Removal in a Stormwater Pond
Paper i proceeding, 2010

CONSTRUCTED WETLANDS

FECAL CONTAMINATION

URBAN

SURVIVAL

COLIPHAGES

RNA

WATER

Författare

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Johan Åström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Highway and Urban Environment: Proceedings of the 9th Highway and Urban Environment symposium. (Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology: Tools for Sustainable Development. Vol 17)

177-185
978-90-481-3044-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

DOI

10.1007/978-90-481-3043-6_20

ISBN

978-90-481-3044-3

Mer information

Skapat

2017-10-06