Ökade föroreningar i råvattnet – hur förebygger vi hälsoriskerna?
Artikel i övrig tidskrift, 2006

patogener

bräddningar

råvatten

dricksvatten

Författare

Johan Åström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Svenskt Vatten

Vol. 2006 5 22-25

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07