Pollution Reduction in Stormwater Detention Pond - Field study and modelling experiments
Licentiatavhandling, 1996

VV 21
Opponent: Per-Arne Malmqvist

Författare

Thomas Pettersson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Rapport / VA-teknik, Chalmers: 1996:3

VV 21

Opponent: Per-Arne Malmqvist

Mer information

Skapat

2017-10-07