SENSATION III
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Levererar innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurs-effektiv hantering av vatten; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Konsortiet består av dricksvattenproducenter, industri och akademi och utvecklar helhetslösningar för Hållbara attraktiva städer och Konkurrenskraftig produktion.

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luode Consulting Oy

Espo, Finland

SETEK

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06