SENSATION III
Research Project, 2015 – 2017

Levererar innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurs-effektiv hantering av vatten; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Konsortiet består av dricksvattenproducenter, industri och akademi och utvecklar helhetslösningar för Hållbara attraktiva städer och Konkurrenskraftig produktion.

Participants

Thomas Pettersson (contact)

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Collaborations

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Luode Consulting Oy

Espo, Finland

SETEK

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-00451
Funding Chalmers participation during 2015–2017

More information

Latest update

2020-09-15