SENSATION III
Research Project , 2015 – 2017

Levererar innovativa online sensorlösningar och tjänster för säker och resurs-effektiv hantering av vatten; med fokus på råvatten, dricksvattennät och industriellt processvatten. Konsortiet består av dricksvattenproducenter, industri och akademi och utvecklar helhetslösningar för Hållbara attraktiva städer och Konkurrenskraftig produktion.

Participants

Thomas Pettersson (contact)

Docent vid Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Collaborations

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholm, Sweden

Linköping University

Linköping, Sweden

Luode Consulting Oy

Espo, Finland

SETEK

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Stockholm, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 700,000.00 SEK

More information

Latest update

2018-09-06