Vidareutveckling av MRA-verktyget, Fas 1
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Svenskt vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-23