Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt. Modellering av Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning
Rapport, 2011

Författare

Johan Åström

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Olof Bergstedt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ekaterina Sokolova

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Inger Kjellberg

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Charlotta Borell-Lövstedt

Anna Karlsson

Cecilia Wennberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06