Ekaterina Sokolova

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Som docent i vattensystemmodellering, leder och deltar Ekaterina i forskningsprojekt inom vattenteknik. Fokus i hennes forskning är vattenkvaliteten i ytvattentäkter. I sin forskning använder Ekaterina modellering för att simulera processer i ytvattnet. Detta ger beslutsstöd för att man ska kunna vidta begränsande och förebyggande åtgärder. Ekaterina undervisar och handleder studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå.

Källa: chalmers.se

Visar 26 publikationer

2019

Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds

Zhenhua Sun, Ekaterina Sokolova, John E. Brittain et al
Scientific Reports. Vol. 9 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Transport of Traffic-Related Microplastic Particles in Receiving Water

Mia Bondelind, Ailinh Nguyen, Ekaterina Sokolova et al
New Trends in Urban Drainage Modelling: UDM 2018, p. 317-321
Paper i proceeding
2018

Hydrodynamic modelling of the influence of stormwater and combined sewer overflows on receiving water quality: Benzo(a)pyrene and copper risks to recreational water

Karin Björklund, Mia Bondelind, Anna Karlsson et al
Journal of Environmental Management. Vol. 207, p. 32-42
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are the key drivers?

Zhenhua Sun, J. E. Brittain, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 610, p. 1527-1535
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Risk-based cost-benefit analysis for evaluating microbial risk mitigation in a drinking water system

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Water Research. Vol. 132, p. 111-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Potential infection of grazing animals via contaminated water – a theoretical modelling approach

Susanna Sternberg Lewerin, Ekaterina Sokolova, Helene Wahlström et al
Animal
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Modelling the present and futurewater level and discharge of the tidal betna river

M. M.Majedul Islam, Nynke Hofstra, Ekaterina Sokolova
Geosciences (Switzerland). Vol. 8 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Modelling of river faecal indicator bacteria dynamics as a basis for faecal contamination reduction

M. M.Majedul Islam, Ekaterina Sokolova, Nynke Hofstra
Journal of Hydrology. Vol. 563, p. 1000-1008
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Water quality modelling: microbial risks associated with manure on pasture and arable land

Ekaterina Sokolova, Göran Lindström, Charlotta Pers et al
Journal of Water and Health. Vol. 16 (4), p. 549-561
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Water quality modelling: Microbial risks associated with manure on pasture and arable land

Ekaterina Sokolova, Göran Lindström, Charlotta Pers et al
Journal of Water and Health. Vol. 16 (4), p. 549-561
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Hydrological modelling in a drinking water catchment area as a means of evaluating pathogen risk reduction

Viktor Bergion, Ekaterina Sokolova, Johan Åström et al
Journal of Hydrology. Vol. 544, p. 74-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Occurrence and removal efficiency of parasitic protozoa in Swedish wastewater treatment plants

Björn Berglund, O. Dienus, Ekaterina Sokolova et al
Science of the Total Environment. Vol. 598, p. 821-827
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Influence of stormwater and CSOs on copper and benzo[a]pyrene in receiving waters – hydrodynamic modelling approach

Mia Bondelind, Karin Björklund, Anna Karlsson et al
Conference Proceedings, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, September 10-15, 2017, Prague, Czech Republic, p. 540-543
Paper i proceeding
2016

Norovirus Dynamics in Wastewater Discharges and in the Recipient Drinking Water Source: Long-Term Monitoring and Hydrodynamic Modeling

O. Dienus, Ekaterina Sokolova, F. Nyström et al
Environmental Science & Technology. Vol. 50 (20), p. 10851-10858
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Microbial risk assessment of drinking water based on hydrodynamic modelling of pathogen concentrations in source water

Ekaterina Sokolova, S. R. Petterson, O. Dienus et al
Science of the Total Environment. Vol. 526, p. 177-186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Hydrodynamic modelling and forecasting of microbial water quality in a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt
Aqua. Vol. 63 (3), p. 189-199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Hydrodynamic modelling of the microbial water quality in a drinking water source as input for risk reduction management

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Journal of Hydrology. Vol. 497, p. 15-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Hydrodynamic Modelling of Microbial Water Quality in a Drinking Water Source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Urban Environment. Proceedings of the 11th Urban Environment Symposium (UES), held in Karlsruhe, Germany, 16-19 September 2012, p. 517-526
Paper i proceeding
2012

Estimation of pathogen concentrations in a drinking water source using hydrodynamic modelling and microbial source tracking

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Journal of Water and Health. Vol. 10 (3), p. 358-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Decay of Bacteroidales Genetic Markers in Relation to Traditional Fecal Indicators for Water Quality Modeling of Drinking Water Sources

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Environmental Science & Technology. Vol. 46 (2), p. 892-900
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Water quality modelling, monitoring and microbial source tracking for microbial risk assessment of a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Johan Åström et al
Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Svenskt Vatten, NordIWA, Stockholm, 18-20 juni 2012, p. 94-98
Poster (konferens)
2011

Fate and transport modelling of microbial pollution in a lake used as a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Charlotta Borell Lövstedt, Thomas Pettersson
Conference proceedings of the 34th IAHR World Congress - Balance and Uncertainty, 26 June - 1 July 2011, Brisbane, Australia
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 4 forskningsprojekt

2016–2019

Cryptosporidium and Giardia: Water quality modelling, microbial source tracking and risk assessment

Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Thomas Pettersson Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
STINT

2015–2015

Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur

Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Statens veterinärmedicinska anstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2014–2018

Constructed stormwater management extended to provide biodiversity neutral roads

Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Zhenhua Sun Vatten Miljö Teknik
Statens vegvesen

Det kan finnas fler projekt där Ekaterina Sokolova medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.