Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur
Forskningsprojekt , 2015

Förändringar i klimatet förväntas i framtiden bidra till en ökad risk för spridning av zoonotiska smittor via vatten till människor och djur. Det är viktigt att redan idag vidta åtgärder som inte bara minskar risken utan även förbättrar förmågan att hantera risken. Projektet pågår för att bidra till en kunskapshöjande effekt samt en förbättrad kommunikation mellan centrala, regionala och lokala myndigheter för en effektivisering av rådgivning i samband med riskhantering. Riskprofiler och en sammanställning av förekomst data för relevanta patogener kommer att göras tillgänglig under 2016. Projektet kommer även att sammanställa en rapport med fokus på genomförande av mikrobiologisk riskanalys vid inrättande av vattenskyddsområden.

Deltagare

Ekaterina Sokolova (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Andreas Lindhe

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

SMHI

Norrköping, Sweden

Statens veterinärmedicinska anstalt

Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Statens veterinärmedicinska anstalt

Projekt-id: SVA2014/294
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Statens veterinärmedicinska anstalt

Projekt-id: SVA2014/294
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Statens veterinärmedicinska anstalt

Projekt-id: SVA2013/273
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-01-20