Andreas Lindhe

Senior forskare vid Geologi och geoteknik

Andreas är docent vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi. Hans forskning handlar om att utveckla och tillämpa riskbedömnings- och beslutstödsmetoder inom mark- och vattenområdet, med speciellt fokus på dricksvatten. Målet med forskningen är att skapa verktyg som möjliggör en effektiv hantera av risker i samhället. Resultaten syftar exempelvis till att underlätta arbetet med att uppnå och bibehålla en säker dricksvattenförsörjning, både nationellt och internationellt. Andreas arbetar också inom andra områden där förmågan att modellera risker och generera beslutsstöd är viktigt. Exempelvis är han involverad i att utveckla en riskbedömningsmodell för vrak och dumpade stridsmedel till havs. Andreas undervisar i riskbedömnings- och beslutstödsfrågor kopplat till samhällsbyggande.

Källa: chalmers.se
Image of Andreas Lindhe

Visar 56 publikationer

2023

Cost to society from infiltration and inflow to wastewater systems

Anna Ohlin Saletti, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Water Research. Vol. 229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Risk-Based Evaluation of Improvements in Drinking Water Treatment Using Cost-Benefit Analysis

Nils-Petter Sköld, Viktor Bergion, Andreas Lindhe et al
Water (Switzerland). Vol. 14 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Utvärdering av statsstödet för bättre vattenhushållning: Enkätstudie av genomförda projekt 2019 och 2020

Andreas Lindhe, Viktor Bergion, Lars Rosen et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Integrating Ecosystem Services into Risk Assessments for Drinking Water Protection

Nadine Gärtner, Andreas Lindhe, Julia Wahtra et al
Water (Switzerland). Vol. 14 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

The geosystem services concept – What is it and can it support subsurface planning?

Emrik Lundin Frisk, Yevheniya Volchko, Olof Taromi Sandström et al
Ecosystem Services. Vol. 58
Reviewartikel
2021

The value of water—estimating water-disruption impacts on businesses

Karin Sjöstrand, Josefine Klingberg, Noor Sedehi Zadeh et al
Water (Switzerland). Vol. 13 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Framework for Risk-Based Decision Support on Infiltration and Inflow to Wastewater Systems

Anna Ohlin Saletti, Lars Rosen, Andreas Lindhe
Water (Switzerland). Vol. 13 (17)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Beslutsstödsanalys av processlösningar för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion

Andreas Lindhe, Karin Sjöstrand
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2021

Accounting for Unexpected Risk Events in Drinking Water Systems

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Exposure and Health. Vol. 13 (1), p. 15-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Economic Valuation for Cost–Benefit Analysis of Health Risk Reduction in Drinking Water Systems

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Exposure and Health. Vol. 12 (1), p. 99-110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Dynamic Water Balance Modelling for Risk Assessment and Decision Support on MAR Potential in Botswana

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Per-Olof Johansson et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (3), p. 721-13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Water supply delivery failures-a scenario-based approach to assess economic losses and risk reduction options

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, T. Soderqvist et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

När vattentillgången brister

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport - RISE Research Institutes of Sweden
2019

Marginal Abatement Cost Curves for Water Scarcity Mitigation under Uncertainty

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Water Resources Management. Vol. 33 (12), p. 4335-4349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Self-stabilization overhead: A case study on coded atomic storage

C. Georgiou, Robert Gustafsson, Andreas Lindhe et al
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Vol. 11704 LNCS, p. 131-147
Paper i proceeding
2019

A state-of-the-art model for spatial and stochastic oil spill risk assessment: A case study of oil spill from a shipwreck

Payam Amir Heidari, Lars Arneborg, Fredrik Lindgren et al
Environment International. Vol. 126, p. 309-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cost-Benefit Analysis for Supporting Intermunicipal Decisions on Drinking Water Supply

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE. Vol. 145 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Potential benefits of managed aquifer recharge MAR on the Island of Gotland, Sweden

Peter Dahlqvist, Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe et al
Water (Switzerland). Vol. 11 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Sustainability assessments of regional water supply interventions – Combining cost-benefit and multi-criteria decision analyses

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Environmental Management. Vol. 225, p. 313-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Risk-based cost-benefit analysis for evaluating microbial risk mitigation in a drinking water system

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Water Research. Vol. 132, p. 111-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Input data report for economic assessments of water supply interventions in the Göteborg region

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2017

Hydrological modelling in a drinking water catchment area as a means of evaluating pathogen risk reduction

Viktor Bergion, Ekaterina Sokolova, Johan Åström et al
Journal of Hydrology. Vol. 544, p. 74-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Expert elicitation for deriving input data for probabilistic risk assessment of shipwrecks

Hanna Landquist, Jenny Norrman, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 125 (1-2), p. 399-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Methodology for Integrated Socio-economic Assessment of Multi-use Offshore Platforms.

P. Koundouri, O.G. Dávila, V. Babalos et al
In: Koundouri P. (eds) The Ocean of Tomorrow. Environment & Policy, vol 56. Springer, Cham, p. 11-26
Kapitel i bok
2017

Bayesian updating in a fault tree model for shipwreck risk assessment

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Science of the Total Environment. Vol. 590, p. 80-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

VRAKA—A Probabilistic Risk Assessment Method for Potentially Polluting Shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Frontiers in Environmental Science. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Miljörisker sjunkna vrak II. Undersökningsmetoder och miljöaspekter

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2015

SWERA – Delivery 2.2

Hanna Landquist, Andreas Lindhe, Lars Rosen et al
Rapport
2014

A fault tree model to assess probability of contaminant discharge from shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 88 (1-2), p. 239-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

VRAKA - Riskbedömning av potentiellt miljöfarliga fartygsvrak

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Geo Arena - mötesplats geologi. Uppsala 13-15 oktober. 2014
Poster (konferens)
2014

Miljörisker sjunkna vrak

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2014

Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

Tore Söderqvist, Andreas Lindhe, Lars Rosen et al
Rapport
2013

Uncertainty modelling in multi-criteria analysis of water safety measures

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Environment Systems & Decisions. Vol. 33 (2), p. 195-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Approximate dynamic fault tree calculations for modelling water supply risks

Andreas Lindhe, Tommy Norberg, Lars Rosen
Reliability Engineering and System Safety. Vol. 106 (2012), p. 61-71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Environmental Risk Assessment of Shipwrecks: a fault-tree model to assess probability of contaminant release

Hanna Landquist, Lars Rosen, Ida-Maja Hassellöv et al
SETAC North America 33rd Annual Meeting
Poster (konferens)
2011

Cost-effectiveness analysis of risk-reduction measures to reach water safety targets

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 45 (1), p. 241-253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Comparing risk-reduction measures to reach water safety targets using an integrated fault tree model

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Olof Bergstedt et al
Water Science and Technology: Water Supply. Vol. 10 (3), p. 428-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Risk Evaluation and Decision Support for Drinking Water Systems

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Per Hokstad
Rapport
2010

Decision support for risk management in drinking water supply : Overview and framework

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Jonathan Chenoweth et al
Rapport
2010

Riskanalys från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe
Rapport
2009

Added value in fault tree analyses

Tommy Norberg, Lars Rosen, Andreas Lindhe
Joint ESREL (European Safety and Reliability) and SRA-Europe (Society for Risk Analysis Europe) Conference; Valencia; Spain; 22 September 2008 through 25 September 2008. Vol. 2, p. 1041-1048
Paper i proceeding
2009

Quantitative risk assessment of water supply systems from source to tap

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap, p. 204-215
Övrigt konferensbidrag
2009

Fault tree analysis for integrated and probabilistic risk analysis of drinking water systems

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 43 (6), p. 1641-1653
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Generic Framework for Integrated Risk Management in Water Safety Plans

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Per Hokstad et al
Rapport
2008

Comparing Raw Water Options to Reach Water Safety Targets Using an Integrated Fault Tree Model

Lars Rosen, Olof Bergstedt, Andreas Lindhe et al
International Water Association Conference, Water Safety Plans: Global Experiences and Future Trends, Lisbon, Portugal, 12-14 May, 2008
Övrigt konferensbidrag
2008

Integrated risk analysis from source to tap: Case study Göteborg

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
The 6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo, Norway, 9-11 June, 2008, p. 231-241
Övrigt konferensbidrag
2008

Added value in fault tree analysis

Tommy Norberg, Lars Rosen, Andreas Lindhe
In Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. Martorell et al. (eds), pp 1041-1048, Taylor & Francis Group, London 2008. Vol. 2, p. 1041-1048
Paper i proceeding
2006

Riskhantering inom dricksvattenförsörjning – från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Thomas Pettersson
Cirkulation. Vol. 2006 (8), p. 27-28
Artikel i övrig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 12 forskningsprojekt

2018–2022

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Nadine Gärtner Geologi och geoteknik
Formas

2 publikationer finns
2017–2018

Oljedriftsmodellering och koppling till riskbedömningsmodellen Vraka

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
SMHI
Sharif University of Technology
Chalmers

2015–2019

Decision Aid for Marine Munitions (DAIMON)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
SI
Tillväxtverket
Havs- och vattenmyndigheten
Europeiska kommissionen (EU)

2015–2018

Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Karin Sjöstrand Geologi och geoteknik
Lena B Blom Vatten Miljö Teknik
Formas

3 publikationer finns
2015–2015

Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Lars-Ove Lång Geologi och geoteknik
Havs- och vattenmyndigheten

2015–2015

Beslutstöd vid hantering av risk för spridning av zoonotiska smittämnen via vatten till människor och djur

Ekaterina Sokolova Vatten Miljö Teknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Statens veterinärmedicinska anstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2014–2015

Miljörisker sjunkna vrak II

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Sjöfartsverket

2014–2014

Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Havs- och vattenmyndigheten

2014–2016

Sunken wreck environmental risk assessment (SWERA)

Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2014

Miljörisker sjunkna vrak

Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Sjöfartsverket

2012–2014

Artificial groundwater Recharge in Botswana - A Feasibility Study and Capacity Building

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
SIDA

1 publikation finns
2012–2015

Mermaid

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Rita Coelho Steiger Garção Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (EU)

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Andreas Lindhe medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.