SWERA – Delivery 2.2
Rapport, 2015

Shipwrecks

Risk Assessment

Författare

Hanna Landquist

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Fredrik Lindgren

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07