Lars Rosen

Professor vid Geologi och geoteknik

Lars Rosén är professor på avdelningen för Geologi och geoteknik och leder forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers. Lars har många års erfarenhet av forskning och konsulterfarenhet inom hydrogeologi och miljöteknik. Forskningen har främst riktats mot sårbarhetsbedömningar, riskbedömning och beslutsfattande metodstöd för vattenskydd och sanering av förorenad mark, grundvatten och dricksvatten. Lars är idag ansvarig för kompetenscentret Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology (FRIST) på Chalmers. Han arbetar också som handledare och specialist i riskhantering i forskningsprogrammet DRICKS.

Källa: chalmers.se
Image of Lars Rosen

Visar 120 publikationer

2023

Comparison of PFAS soil remediation alternatives at a civilian airport using cost-benefit analysis

Paul Drenning, Yevheniya Volchko, L. Ahrens et al
Science of the Total Environment. Vol. 882
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Probabilistic cost-benefit analysis for mitigating hydrogeological risks in underground construction

Johanna Merisalu, Jonas Sundell, Lars Rosen
Tunnelling and Underground Space Technology. Vol. 131
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Cost to society from infiltration and inflow to wastewater systems

Anna Ohlin Saletti, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Water Research. Vol. 229
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Risk-Based Evaluation of Improvements in Drinking Water Treatment Using Cost-Benefit Analysis

Nils-Petter Sköld, Viktor Bergion, Andreas Lindhe et al
Water (Switzerland). Vol. 14 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Utvärdering av statsstödet för bättre vattenhushållning: Enkätstudie av genomförda projekt 2019 och 2020

Andreas Lindhe, Viktor Bergion, Lars Rosen et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2022

Integrating Ecosystem Services into Risk Assessments for Drinking Water Protection

Nadine Gärtner, Andreas Lindhe, Julia Wahtra et al
Water (Switzerland). Vol. 14 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effects on groundwater storage of restoring, constructing or draining wetlands in temperate and boreal climates: a systematic review

Arvid Bring, Josefin Thorslund, Lars Rosen et al
Environmental Evidence. Vol. 11 (1)
Reviewartikel
2022

A risk management framework for Gentle Remediation Options (GRO)

Paul David Drenning, Shaswati Chowdhury, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 802
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The value of water—estimating water-disruption impacts on businesses

Karin Sjöstrand, Josefine Klingberg, Noor Sedehi Zadeh et al
Water (Switzerland). Vol. 13 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A Framework for Risk-Based Cost-Benefit Analysis for Decision Support on Hydrogeological Risks in Underground Construction

Johanna Merisalu, Jonas Sundell, Lars Rosen
Geosciences (Switzerland). Vol. 11 (2), p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Framework for Risk-Based Decision Support on Infiltration and Inflow to Wastewater Systems

Anna Ohlin Saletti, Lars Rosen, Andreas Lindhe
Water (Switzerland). Vol. 13 (17)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Accounting for Unexpected Risk Events in Drinking Water Systems

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Exposure and Health. Vol. 13 (1), p. 15-31
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Economic Valuation for Cost–Benefit Analysis of Health Risk Reduction in Drinking Water Systems

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Exposure and Health. Vol. 12 (1), p. 99-110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Villkorsutformning för grundvattenbortledning vid undermarksbyggande

Johanna Merisalu, Lars Rosen
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2020

Enhancing ecosystem services at urban brownfield sites - What value does contaminated soil have in the built environment?

Paul David Drenning, Jenny Norrman, Shaswati Chowdhury et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Enriching social and economic aspects in sustainability assessments of remediation strategies – Methods and implementation

Jenny Norrman, Tore Söderqvist, Yevheniya Volchko et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Kostnads-nyttoanalys av skyddsåtgärder för hantering av hydrogeologiska risker vid undermarksbyggande, Fallstudie Förbifart Stockholm

Johanna Merisalu, Jonas Sundell, Lars Rosen
Rapport - Institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
2020

Groundwater storage effects from restoring, constructing or draining wetlands in temperate and boreal climates: a systematic review protocol

Arvid Bring, Lars Rosen, Josefin Thorslund et al
Environmental Evidence. Vol. 9 (1)
Reviewartikel
2020

Molecular analyses of fecal bacteria and hydrodynamic modeling for microbial risk assessment of a drinking water source

Olga D. Chuquimia, Viktor Bergion, Jessica Guzman-Otazo et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Assessing costs and benefits of improved soil quality management in remediation projects: A study of an urban site contaminated with PAH and metals

Yevheniya Volchko, Dan Berggren Kleja, Par-Erik Back et al
Science of the Total Environment. Vol. 707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Water supply delivery failures-a scenario-based approach to assess economic losses and risk reduction options

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, T. Soderqvist et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A harmonized method for automatable life cycle sustainability performance assessment and comparison of civil engineering works design concepts

Kristine Ek, Alexandre Mathern, Rasmus Rempling et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 588 (5)
Paper i proceeding
2020

Dynamic Water Balance Modelling for Risk Assessment and Decision Support on MAR Potential in Botswana

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Per-Olof Johansson et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (3), p. 721-13
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Marginal Abatement Cost Curves for Water Scarcity Mitigation under Uncertainty

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Water Resources Management. Vol. 33 (12), p. 4335-4349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

The Updated version of SF Box: A method for soil quality classification as a basis for applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils

Yevheniya Volchko, Lars Rosen, Christopher M. Jones et al
Rapport - Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
2019

Multi-criteria decision analysis methods to support sustainable infrastructure construction

Kristine Ek, Alexandre Mathern, Rasmus Rempling et al
IABSE Symposium, Guimaraes 2019: Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management - Report, p. 1084-1091
Paper i proceeding
2019

Riskvärdering med SCORE-metoden för den f.d. kemtvätten på Blekingegatan i Helsingborg - Fallstudierapport

Jenny Norrman, Henrik Nordzell, Tore Söderqvist et al
Rapport - Geologi och geoteknik
2019

Comprehensive risk assessment of groundwater drawdown induced subsidence

Jonas Sundell, Ezra Haaf, Johannes Tornborg et al
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Vol. 33 (2), p. 427-449
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

När vattentillgången brister

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport - RISE Research Institutes of Sweden
2019

Risk Mapping of Groundwater-Drawdown-Induced Land Subsidence in Heterogeneous Soils on Large Areas

Jonas Sundell, Ezra Haaf, Tommy Norberg et al
Risk Analysis. Vol. 39 (1), p. 105-124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cost-Benefit Analysis for Supporting Intermunicipal Decisions on Drinking Water Supply

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE. Vol. 145 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Potential benefits of managed aquifer recharge MAR on the Island of Gotland, Sweden

Peter Dahlqvist, Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe et al
Water (Switzerland). Vol. 11 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A state-of-the-art model for spatial and stochastic oil spill risk assessment: A case study of oil spill from a shipwreck

Payam Amir Heidari, Lars Arneborg, Fredrik Lindgren et al
Environment International. Vol. 126, p. 309-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Economic valuation of hydrogeological information when managing groundwater drawdown

Jonas Sundell, Tommy Norberg, Ezra Haaf et al
Hydrogeology Journal. Vol. 27 (4), p. 1111-1130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

What's the point? The contribution of a sustainability view in contaminated site remediation

Robert Anderson, Jenny Norrman, Pär-Erik Back et al
Science of the Total Environment. Vol. 630, p. 103-116
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Riskvärdering med SCORE-metoden för f.d. sågverksområdet vid Köja i Kramfors kommun - Fallstudierapport

Jenny Norrman, Henrik Nordzell, Frida Franzén et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2018

Sustainability assessments of regional water supply interventions – Combining cost-benefit and multi-criteria decision analyses

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Environmental Management. Vol. 225, p. 313-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Risk-based cost-benefit analysis for evaluating microbial risk mitigation in a drinking water system

Viktor Bergion, Andreas Lindhe, Ekaterina Sokolova et al
Water Research. Vol. 132, p. 111-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Input data report for economic assessments of water supply interventions in the Göteborg region

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2017

Hydrological modelling in a drinking water catchment area as a means of evaluating pathogen risk reduction

Viktor Bergion, Ekaterina Sokolova, Johan Åström et al
Journal of Hydrology. Vol. 544, p. 74-85
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Expert elicitation for deriving input data for probabilistic risk assessment of shipwrecks

Hanna Landquist, Jenny Norrman, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 125 (1-2), p. 399-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Utvärdering av traditionell och innovativ sanering av glasbruksområden i Glasriket

HENRIK NORDZELL, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Rapport
2017

Cost-benefit analysis of copper recovery in remediation projects: A case study from Sweden

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 605, p. 300-314
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Socio-economic Analysis of a Selected Multi-use Offshore Site in the North Sea

T. Söderqvist, B. Bas, M. de Bel et al
In: Koundouri P. (eds) The Ocean of Tomorrow. Environment & Policy, vol 56. Springer, Cham, p. 43-67
Kapitel i bok
2017

Methodology for Integrated Socio-economic Assessment of Multi-use Offshore Platforms.

P. Koundouri, O.G. Dávila, V. Babalos et al
In: Koundouri P. (eds) The Ocean of Tomorrow. Environment & Policy, vol 56. Springer, Cham, p. 11-26
Kapitel i bok
2017

Bayesian updating in a fault tree model for shipwreck risk assessment

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Science of the Total Environment. Vol. 590, p. 80-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Markmiljöns skyddsvärde – En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning

Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson et al
Rapport
2016

VRAKA—A Probabilistic Risk Assessment Method for Potentially Polluting Shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Frontiers in Environmental Science. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Integration of the subsurface and the surface sectors for a more holistic approach for sustainable redevelopment of urban brownfields

Jenny Norrman, Yevheniya Volchko, Fransje Hooimeijer et al
Science of the Total Environment. Vol. 563, p. 879-889
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

A probabilistic approach to soil layer and bedrock-level modelling for risk assessment of groundwater drawdown induced land subsidence

Jonas Sundell, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Engineering Geology. Vol. 203, p. 126-139
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Governance of Multi-Use Platforms at Sea for Energy Production and Aquaculture: Challenges for Policy Makers in European Seas

M. Stuiver, K. Soma, P. Koundouri et al
Sustainability. Vol. 8 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Miljörisker sjunkna vrak II. Undersökningsmetoder och miljöaspekter

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2015

SCORE: A novel multi-criteria decision analysis approach to assessing the sustainability of contaminated land remediation

Lars Rosen, P. E. Back, T. Soderqvist et al
Science of the Total Environment. Vol. 511, p. 621-638
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Cost-Benefit Analysis and Uncertainty Analysis of Water Loss Reduction Measures: Case Study of the Gothenburg Drinking Water Distribution System

Annika Malm, F. Moberg, Lars Rosen et al
Water Resources Management. Vol. 29 (15), p. 5451-5468
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

SWERA – Delivery 2.2

Hanna Landquist, Andreas Lindhe, Lars Rosen et al
Rapport
2015

Cost-benefit analysis as a part of sustainability assessment of remediation alternatives for contaminated land

T. Soderqvist, Petra Brinkhoff, Tommy Norberg et al
Journal of Environmental Management. Vol. 157, p. 267-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

A framework for Risk Assessment of Groundwater Drawdown Induced Subsidence

Jonas Sundell, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR), p. 256-262
Paper i proceeding
2015

Economic Project Risk Assessment in Remediation Projects Prior to Construction: Methodology Development and Case Study Application

Petra Brinkhoff, Malin Norin, Jenny Norrman et al
Remediation. Vol. 25 (2), p. 117-138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Value of information analysis in rock engineering: a case study of a tunnel project in Äspö Hard Rock Laboratory

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Georisk. Vol. 9 (1), p. 9-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Using soil function evaluation in multi-criteria decision analysis for sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Science of the Total Environment. Vol. 485-486 (1), p. 785-791
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A methodology for estimating risks associated with landslides of contaminated soil into rivers

G. Goransson, Jenny Norrman, M. Larson et al
Science of the Total Environment. Vol. 472, p. 481-495
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Miljörisker sjunkna vrak

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2014

A fault tree model to assess probability of contaminant discharge from shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 88 (1-2), p. 239-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

VRAKA - Riskbedömning av potentiellt miljöfarliga fartygsvrak

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Geo Arena - mötesplats geologi. Uppsala 13-15 oktober. 2014
Poster (konferens)
2014

SF Box - A tool for evaluating the effects on soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Integrated environmental assessment and management. Vol. 10 (4), p. 566-575
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A minimum data set for evaluating the ecological soil functions in remediation projects

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, Lars Rosen et al
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (11), p. 1850-1860
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

Tore Söderqvist, Andreas Lindhe, Lars Rosen et al
Rapport
2013

SCORE: Multi-Criteria Analysis (MCA) for Sustainability Appraisal of Remedial Alternatives

Lars Rosen, Jenny Norrman, Tommy Norberg et al
R.R. Sirabian and R. Darlington (Chairs), Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies—2013. Second International Symposium on Bioremediation and Sustainable Environmental Technologies (Jacksonville, FL; June 10–13, 2013)
Paper i proceeding
2013

Uncertainty modelling in multi-criteria analysis of water safety measures

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Environment Systems & Decisions. Vol. 33 (2), p. 195-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Quantitative Environmental Footprints and Sustainability Evaluation of Contaminated Land Remediation Alternatives for Two Case Studies

F. Ferdos, Lars Rosen
Remediation. Vol. 24 (1), p. 77-98
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Evaluating the needs of risk assessment methods of potentially polluting shipwrecks

Hanna Landquist, Ida-Maja Hassellöv, Lars Rosen et al
Journal of Environmental Management. Vol. 119, p. 85-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Incorporating the soil function concept into sustainability appraisal of remediation alternatives

Yevheniya Volchko, Jenny Norrman, M. Bergknut et al
Journal of Environmental Management. Vol. 129, p. 367-376
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Environmental Risk Assessment of Shipwrecks: a fault-tree model to assess probability of contaminant release

Hanna Landquist, Lars Rosen, Ida-Maja Hassellöv et al
SETAC North America 33rd Annual Meeting
Poster (konferens)
2012

Approximate dynamic fault tree calculations for modelling water supply risks

Andreas Lindhe, Tommy Norberg, Lars Rosen
Reliability Engineering and System Safety. Vol. 106 (2012), p. 61-71
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Cost-effectiveness analysis of risk-reduction measures to reach water safety targets

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 45 (1), p. 241-253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Framework for Value of Information Analysis in Rock Mass Characterization for Grouting Purposes

Miriam Zetterlund, Tommy Norberg, Lars O Ericsson et al
Journal of Construction Engineering and Management - ASCE. Vol. 137 (7), p. 486-497
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Comparing risk-reduction measures to reach water safety targets using an integrated fault tree model

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Olof Bergstedt et al
Water Science and Technology: Water Supply. Vol. 10 (3), p. 428-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Risk Evaluation and Decision Support for Drinking Water Systems

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Per Hokstad
Rapport
2010

Decision support for risk management in drinking water supply : Overview and framework

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Jonathan Chenoweth et al
Rapport
2009

Added value in fault tree analyses

Tommy Norberg, Lars Rosen, Andreas Lindhe
Joint ESREL (European Safety and Reliability) and SRA-Europe (Society for Risk Analysis Europe) Conference; Valencia; Spain; 22 September 2008 through 25 September 2008. Vol. 2, p. 1041-1048
Paper i proceeding
2009

Quantitative risk assessment of water supply systems from source to tap

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap, p. 204-215
Övrigt konferensbidrag
2009

Fault tree analysis for integrated and probabilistic risk analysis of drinking water systems

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 43 (6), p. 1641-1653
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

The hydraulic anisotropy of the fractured crystalline rocks at the Äspö hard rock laboratory

Gunnar Gustafson, Ingvar Rhen, Lars Rosen
SKB Rapport R-08-97, p. s. 30-
Paper i proceeding
2008

Characterisation of Hard Rock Acccording to the Observational Method and Value of Information Analysis

Miriam Zetterlund, Lars Rosen, Lars O Ericsson et al
ITA-AITES World Tunnel Congress. Agra, India Sep 22-24, 2008.
Paper i proceeding
2008

Kostnads-nyttoanalys som verktyg för prioritering av efterbehandlingsinsatser.

Lars Rosen, Pär-Erik Back, Tore Söderqvist et al
Bok
2008

Added value in fault tree analysis

Tommy Norberg, Lars Rosen, Andreas Lindhe
In Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. Martorell et al. (eds), pp 1041-1048, Taylor & Francis Group, London 2008. Vol. 2, p. 1041-1048
Paper i proceeding
2008

Generic Framework for Integrated Risk Management in Water Safety Plans

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Per Hokstad et al
Rapport
2008

Integrated risk analysis from source to tap: Case study Göteborg

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
The 6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo, Norway, 9-11 June, 2008, p. 231-241
Övrigt konferensbidrag
2008

Comparing Raw Water Options to Reach Water Safety Targets Using an Integrated Fault Tree Model

Lars Rosen, Olof Bergstedt, Andreas Lindhe et al
International Water Association Conference, Water Safety Plans: Global Experiences and Future Trends, Lisbon, Portugal, 12-14 May, 2008
Övrigt konferensbidrag
2007

Value of Information Analysis in Remedial Investigations

Pär-Erik Back, Lars Rosen, Tommy Norberg
Ambio. Vol. 36 (6), p. 486-493
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

On the Cost-Effectiveness of Sampling Contaminated Soil: Comparison of Two Models

Tommy Norberg, Pär-Erik Back, Lars Rosen
Preprint
2007

Value of Information Analysis in Remedial Investigations

Pär-Erik Back, Lars Rosen, Tommy Norberg
Preprint
2007

Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden

Joanna Friberg, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
Rapport
2006

Riskhantering inom dricksvattenförsörjning – från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Thomas Pettersson
Cirkulation. Vol. 2006 (8), p. 27-28
Artikel i övrig tidskrift
2006

Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel

Lars Rosen, Pär-Erik Back, Tore Söderqvist et al
Rapport
2006

Calculating the optimal number of contaminant samples by means of data worth analysis

Tommy Norberg, Lars Rosen
Environmetrics. Vol. 17 (7), p. 705-719
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel

Lars Rosen, Tore Söderqvist, Åsa Soutukorva et al
Rapport
2005

Hydrogeological Decision Analysis for Designing Temporary Storage for Reclaimed Asphalt

Jenny Norrman, Lars Rosen, Malin Norin
Environmental Engineering Science. Vol. 22 (6), p. 783-801
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

On the worth of groundwater contaminant sampling

Lars Rosen, Tommy Norberg
Preprint
2002

On Modelling Discrete Geological Structures as Markov Random Fields

Lars Rosen, Tommy Norberg, Agnes Baran et al
Mathematical Geology. Vol. 34 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Risk-Based Decision Analysis of Emission Alternatives to Reduce Groundwater Acidification on the European Scale

David Wladis, Lars Rosen
Ground Water. Vol. 37 (6), p. 818-826
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

A Study of the DRASTIC Methodology with Emphasis on Swedish Conditions

Lars Rosen
Ground Water. Vol. 32 (2), p. 278-285
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 38 forskningsprojekt

2023–2026

Information-based Strategies for LAND Remediation (ISLANDR)

Jenny Norrman Geologi
Lars Rosen Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Paul Drenning Geologi
Europeiska kommissionen (EU)

2023–2025

Samhällsekonomisk analys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt

Lars Rosen Geologi
Yevheniya Volchko Geologi
Formas

2022–2024

Beräkningsverktyg samhällsekonomisk kostnad tillskottsvatten

Lars Rosen Geologi
Svenskt vatten

2021–2024

Samhällsekonomisk analys för rimlighetsbedömning av villkor för grundvattenbortledning

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Trafikverket

2020–2023

Modellering av tidsberoende grundvattensänkning, markdeformationer och dess skaderisker

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Pierre Wikby Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Ezra Haaf Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2020–2022

Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Tommy Norberg Matematisk statistik
Johanna Merisalu Geologi och geoteknik
Trafikverket
BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

2019–2024

När var hur? Identifikation av orsaker till hydrogeologiska störningar i undermarksbebyggelse

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Ezra Haaf Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2019–2023

Improved decision support of existing WS networks

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Svenskt vatten

2019–

Beslutsstöd tillskottsvatten: Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut

Lars Rosen Geologi
Andreas Lindhe Geologi
Anna Ohlin Saletti Geologi och geoteknik
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
Göteborgs Stad
Svenskt vatten

4 publikationer finns
2019–2024

Ökad tillgång till ekosystemtjänster genom innovativ och skonsam efterbehandling (ECO-GRO)

Paul David Drenning Vatten Miljö Teknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
COWI A/S
Formas

5 publikationer finns
2019–2019

Villkorsutformning för grundvattenpåverkan vid utförande av undermarksanläggningar

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Johanna Merisalu Geologi och geoteknik
Trafikverket

1 publikation finns
2018–2019

Förstudie av effektsamband för klimatanpassning inom transportsektorn

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

2018–2022

Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan)

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Nadine Gärtner Geologi och geoteknik
Formas

2 publikationer finns
2017–2021

Hållbarhetsstyrd byggprojektering

Rasmus Rempling Konstruktionsteknik
Mats Karlsson Konstruktionsteknik
Alexandre Mathern Konstruktionsteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Kristine Ek Konstruktionsteknik
NCC AB
Trafikverket
VINNOVA

14 publikationer finns
2017–2019

Cirkulär hantering av förorenade massor

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Energimyndigheten

1 publikation finns
2017–2018

Oljedriftsmodellering och koppling till riskbedömningsmodellen Vraka

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
SMHI
Sharif University of Technology
Chalmers

2017–2018

Riskhantering vid grundvattensänkning i Varbergstunneln

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Trafikverket

1 publikation finns
2016–2019

Tillförlitliga uppskattningar av åtgärdskostnader inom förorenade områden (REMCOST)

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Formas

2015–2019

Decision Aid for Marine Munitions (DAIMON)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
SI
Tillväxtverket
Havs- och vattenmyndigheten
Europeiska kommissionen (EU)

2015–2018

Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Karin Sjöstrand Geologi och geoteknik
Lena B Blom Vatten Miljö Teknik
Formas

3 publikationer finns
2015–2016

Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

2 publikationer finns
2015–2015

Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattensbrunnar

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Lars-Ove Lång Geologi och geoteknik
Havs- och vattenmyndigheten

2015–2019

APPLICERA applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Formas

1 publikation finns
2015–2018

SAFIRE - Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Robert Anderson Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Formas

11 publikationer finns
2014–2015

Miljörisker sjunkna vrak II

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Sjöfartsverket

2014–2016

Sunken wreck environmental risk assessment (SWERA)

Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2019

Riskbaserat beslutstöd för säkert dricksvatten (RiBS)

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Svenskt vatten

2 publikationer finns
2014–2014

Miljörisker sjunkna vrak

Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Sjöfartsverket

2013–2015

Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, lönsamhet och processer

Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Rita Coelho Steiger Garção Geologi och geoteknik
Yevheniya Volchko Geologi och geoteknik
Jaan-Henrik Kain Arkitektur
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Formas

3 publikationer finns
2012–2014

Artificial groundwater Recharge in Botswana - A Feasibility Study and Capacity Building

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
SIDA

1 publikation finns
2012–2012

Verifiering av VRAKA, Del 1: Bedömning av sannolikheten för läckage av olja från potentiellt miljöfarliga vrak

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Innovationskontor Väst

2012–2017

Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Åsa Fransson Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Lars O Ericsson Geologi och geoteknik
Formas

3 publikationer finns
2012–2015

Mermaid

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Jenny Norrman Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Rita Coelho Steiger Garção Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (EU)

2 publikationer finns
2009–2013

Utveckling av ett protokoll för riskbedömning av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska vatten

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Greg Morrison Vatten Miljö Teknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Lars Rosen medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.