On the worth of groundwater contaminant sampling
Preprint, 2002

Författare

Lars Rosen

Institutionen för geologi

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:55

Mer information

Skapat

2017-10-08