Increase of Water Supply Safety by Managed Aquifer Recharge along the North-South Carrier – A pre-feasibility study
Rapport, 2014

Författare

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Per-Olof Johansson

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-08