Increase of Water Supply Safety by Managed Aquifer Recharge along the North-South Carrier – A pre-feasibility study
Rapport, 2014

Författare

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Per-Olof Johansson

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Vattenteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-08