The hydraulic anisotropy of the fractured crystalline rocks at the Äspö hard rock laboratory
Paper i proceeding, 2008

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ingvar Rhen

Lars Rosen

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

SKB Rapport R-08-97

1402-3091 (ISSN)

s. 30-

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07