Projekteringsprocess för ökad hänsyn till produktions­metoder, klimat och miljöpåverkan i byggprocessen
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Detta projektförslag avser tilläggsfinansiering för en
projektansökan till Vinnova med beslut november 2017. Från BBT
söks 18% av finansiering.
Byggbranschen står för en tredjedel till hälften av den globala
miljöpåverkan. Fakta som gör det till den absolut största
utmaningen för byggindustrin. Samtidigt växer den europeiska
marknaden och utländska aktörer blir allt mer aktiva på den
svenska marknaden. En konkurrens som är innovationsdrivande.
Myndigheter som ansvarar för det nationella transportsystemet och
tillhörande infrastruktur är i stort behov av att ta itu med hållbarhet
i deras arbete med att uppgradera och förnya transportsystemet.
Behovet av att ta itu med hållbarhet och ökad konkurrenskraft har
drivit fram en innovativ projekteringsmetodik som på ett öppet sätt
inkluderar hållbarhetsaspekter.
Resultatet av detta projekt är en ny innovativ projekteringsmetod
som ger förutsättningar för en ökad produktivitet samtidigt som
nationella miljökvalitetsmål beaktas. Metodiken utgår från de tre
viktigaste aspekterna av hållbarhet på ett praktiskt och effektivt
sätt.
Hållbarhetsbedömning kräver en stor del av information om
produkten och produktionsmetoden, samt underhåll. I tidiga
skeden av infrastrukturprojekt är denna information inte
tillgänglig, vilket resulterar i en försämrad beslutsprocess och en
mindre bra uppskattning av miljöpåverkan. Vi har utvecklat en
metod från bilindustrin, set-baserad design, och kontrollerat den
metod mot tre vanliga brotyper genom ett proof-of-concept. Tidiga
resultat visar på 30-40% miljövinster.
Genom att skapa ett starkt team av två tvärvetenskapliga grupper,
en entreprenör och beställare vill vi ta lyfta konceptet och utöka
metoden så att den bättre omfattar produktionsmetoder och
hållbarhet. Resultatet kommer att öka konkurrenskraften för
svenska byggföretag och konsolidera den nödvändiga
vetenskapliga kompetensen för att skapa framtida förutsättningar
för nya och förbättrade projekteringsmetoder.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Kristine Ek

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Alexandre Mathern

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2018/68419
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-02