Oljedriftsmodellering och koppling till riskbedömningsmodellen Vraka
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Fredrik Lindgren

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Andreas Lindhe

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Sharif University of Technology

Tehran, Iran

SMHI

Norrköping, Sweden

Finansiering

SMHI

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Sharif University of Technology

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14