Ida-Maja Hassellöv

Biträdande professor vid Maritima studier

Ida-Maja Hassellöv har en doktorsexamen i marin kemi från Göteborgs universitet och sedan 2008 tillämpar hon sin breda naturvetenskapliga bakgrund i studier av sjöfartens påverkan på havsmiljön.

Hennes forskning sträcker sig från ekotoxikologiska studier av olika utsläpp från fartyg, via påverkan av naturliga biogeokemiska processer till följd av omblandning av vatten i farleder, till värdering av miljöpåverkan från sjöfart i termer av nedbrytning av ekosystemtjänster.

Ett forskningsområde av särskilt intresse är miljöpåverkan från avgasreningstekniken ’skrubbning’ (sea water scrubbing). Ett annat forskningsområde som Ida-Maja är aktiv inom, är riskbedömning av miljöfarliga fartygsvrak och marina dumpningsområden. De flesta av hennes forskningsprojekt kännetecknas av tvär- och transdisciplinära upplägg, vilket möjliggör effektivt utnyttjande av resultat och bidrag till evidensbaserat beslutsfattande.

Källa: chalmers.se
Image of Ida-Maja Hassellöv

Visar 41 publikationer

2020

Tankrengöring och dess påverkan på havsmiljön

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv
Rapport - Havsmiljöinstitutet
2020

Use of port State control inspection data from the Paris MoU to assess pressure from shipping on the marine environment

Ida-Maja Hassellöv, Kjell Larsson, Nefeli Simopoulou et al
Rapport - Lighthouse - Svenskt maritimt kompetenscentrum
2020

ICES Viewpoint background document: Impact from exhaust gas cleaning systems (scrubbers) on the marine environment (Ad hoc).

Ida-Maja Hassellöv, Marja Koski, Katja Broeg et al
Rapport - ICES (International Council for the Exploration of the Sea)
2020

Environmental impacts of grey water discharge from ships in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Martin Eriksson, Ilja Maljutenko et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 152 (March)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart

Ida-Maja Hassellöv, Kjell Larsson, Eva-Lotta Sundblad
Rapport - Havsmiljöinstitutet
2019

Shipborne nutrient dynamics and impact on the eutrophication in the Baltic Sea

Urmas Raudsepp, Ilja Maljutenko, Mariliis Kouts et al
Science of the Total Environment. Vol. 671, p. 189-207
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effects of scrubber washwater discharge on microplankton in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Ida-Maja Hassellöv, Amanda Nylund et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 145, p. 316-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

A state-of-the-art model for spatial and stochastic oil spill risk assessment: A case study of oil spill from a shipwreck

Payam Amir Heidari, Lars Arneborg, Fredrik Lindgren et al
Environment International, p. 309-320
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The potential future contribution of shipping to acidification of the Baltic Sea

David R. Turner, Moa Edman, Julian A. Gallego-Urrea et al
Ambio. Vol. 47 (3), p. 368-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Många frågetecken kvarstår kring storskalig skrubberanvändning

Ida-Maja Hassellöv
Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön. Havsmiljöinstitutets rapport 2017:2, p. 12-
Kapitel i bok
2017

Sustainable management of oil polluting wrecks and chemical munitions dump sites

Anders Tengberg, Ida-Maja Hassellöv, Hanna Landquist et al
OCEANS 2017 - ABERDEEN
Paper i proceeding
2017

Induced tolerance in situ to chronically PAH exposed ammonium oxidizers

Fredrik Lindgren, Ida-Maja Hassellöv, Jenny Rattfelt Nyholm et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 120 (1-2), p. 333-339
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Bayesian updating in a fault tree model for shipwreck risk assessment

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Science of the Total Environment. Vol. 590, p. 80-91
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Expert elicitation for deriving input data for probabilistic risk assessment of shipwrecks

Hanna Landquist, Jenny Norrman, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 125 (1-2), p. 399-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Shipping and the environment: Smokestack emissions, scrubbers and unregulated oceanic consequences

David R. Turner, Ida-Maja Hassellöv, Erik Ytreberg et al
Elementa. Vol. 5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Quantification of Oil Spill Risk

D.S Etkin, D French McCay, M Horn et al
Oil spill science and technology, p. 71-183
Kapitel i bok
2016

VRAKA—A Probabilistic Risk Assessment Method for Potentially Polluting Shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Frontiers in Environmental Science. Vol. 4
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Miljörisker sjunkna vrak II. Undersökningsmetoder och miljöaspekter

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2015

Low concentrations of PAHs induce tolerance in nitrifying bacteria

Fredrik Lindgren, Ida-Maja Hassellöv, Hanna Landquist et al
Frontiers in Marine Science. Vol. 2 (35), p. 1-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

A fault tree model to assess probability of contaminant discharge from shipwrecks

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 88 (1-2), p. 239-248
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

VRAKA - Riskbedömning av potentiellt miljöfarliga fartygsvrak

Hanna Landquist, Lars Rosen, Andreas Lindhe et al
Geo Arena - mötesplats geologi. Uppsala 13-15 oktober. 2014
Poster (konferens)
2014

PAH effects on meio- and microbial benthic communities strongly depend on bioavailability

Fredrik Lindgren, Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf
Aquatic Toxicology. Vol. 146, p. 230-238
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Risk analysis of oil spill in the Arctic Ocean

Malin Johansson, Ida-Maja Hassellöv, Leif Eriksson et al
Arctic Frontiers 2014, 19-24 January, Tromsø, Norway
Poster (konferens)
2014

Miljörisker sjunkna vrak

Ida-Maja Hassellöv, Ulf Olsson, Göran Ekberg et al
Rapport
2014

Även lite olja kan göra stor skada i havsmiljön

Kjell Larsson, Ida-Maja Hassellöv
Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön
Kapitel i bok
2014

Remote sensing for risk analysis of oil spills in the Arctic Ocean

Malin Johansson, Ida-Maja Hassellöv, Leif Eriksson et al
EGU 2014, 27 April - 2 Maj, Wien, Austria
Poster (konferens)
2013

Shipping contributes to ocean acidification

Ida-Maja Hassellöv, David R. Turner, A. Lauer et al
Geophysical Research Letters. Vol. 40 (11), p. 2731-2736
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Analyzing changes in sediment meiofauna communities using the image analysis software ZooImage

Fredrik Lindgren, Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 440, p. 74-80
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Evaluating the needs of risk assessment methods of potentially polluting shipwrecks

Hanna Landquist, Ida-Maja Hassellöv, Lars Rosen et al
Journal of Environmental Management. Vol. 119, p. 85-92
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Remote sensing for risk analysis of oil spills in the Arctic Ocean

Malin Johansson, Leif Eriksson, Ida-Maja Hassellöv et al
Proceedings of the ESA Living Planet Symposium 2013, 9 - 13 September 2013, Edinburgh, UK
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2012

Meiofaunal and bacterial community response to diesel additions in a microcosm study

Fredrik Lindgren, Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf
Marine Pollution Bulletin. Vol. 64 (3), p. 595-601
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Environmental Risk Assessment of Shipwrecks: a fault-tree model to assess probability of contaminant release

Hanna Landquist, Lars Rosen, Ida-Maja Hassellöv et al
SETAC North America 33rd Annual Meeting
Poster (konferens)
2007

Verification of a benthic boxcosm system with potential for extrapolating experimental results to the field

Ida-Maja Hassellöv, Stefan Agrenius, Sverker Molander et al
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 353 (2), p. 265-278
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Insights on geochemical cycling of U, Re and Mo from seasonal sampling in Boston Harbor, Massachusetts, USA

Jennifer L. Morford, William R. Martin, Linda H. Kalnejais et al
Geochimica et Cosmochimica Acta. Vol. 71 (4), p. 895-917
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Biogeochemical response of an intact coastal sediment to organic matter input: a multivariate approach

Ida-Maja Hassellöv, Per Hall, Ingela Dahllöf
Marine Ecology - Progress Series. Vol. 342, p. 15-25
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Seawater scrubbing - reduction of SOx emissions from ship exhausts

Ida-Maja Hassellöv, David R. Turner
Rapport
2005

Effect on marine sediment nitrogen fluxes caused by organic matter enrichment with varying organic carbon structure and nitrogen content

Ingela Dahllöf, Ida-Maja Hassellöv
Marine Chemistry. Vol. 94 (1-4), p. 17-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Factors influencing organic carbon recycling and burial in Skagerrak sediments

Henrik Ståhl, Anders Tengberg, Jenny Brunnegård et al
Journal of Marine Research. Vol. 62 (6), p. 867-907
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 32 forskningsprojekt

2020–2020

Miljövänligare sjöfart

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Havs- och vattenmyndigheten

2020–2024

Evaluation, control and Mitigation of the EnviRonmental impacts of shippinG Emissions (EMERGE)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Europeiska kommissionen (EU)

2020–2021

Kvantifiering av kemiska blandningarna ekologiska och evolutionära pris

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Formas

2019–2020

Förstudie: Kemikalieutsläpp från fartygs tankrengöring

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2019–2019

Förstudie: Deep Learning for Deep Water

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Alexander Schliep Data Science
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Debabrota Basu Data Science
Chalmers

2019–2019

Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker

Fredrik Olindersson Maritima studier
Kjell Saebbö Nautiska Studier
Christopher Anderberg Nautiska Studier
Mehran Javadi Maritim miljövetenskap
Lars Telestam Nautiska Studier
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2019–2020

Förstudie: Analys av Paris MoU i relation till sjöfartens miljöpåverkan och konkurrensneutralitet

Nefeli Simopoulou Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lighthouse

2019–2019

Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Miljömålsberedningen

2019–2020

Effekter av sjöfartens utsläpp på planktonsamhällen

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
University of California at Irvine (UCI)

2019–2019

Ankarliggare

Ida-Maja Hassellöv Unknown organization
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Chalmers

2018–2020

Standardisering inom undervattensteknik

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
VINNOVA

2017–2022

Effekter av sjöfartsinducerad omblandning i farleder

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
Chalmers

2017–2018

Oljedriftsmodellering och koppling till riskbedömningsmodellen Vraka

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
SMHI
Sharif University of Technology
Chalmers

2017–2017

Förstudie: Forsknings- och samhällsbehov av en testbädd inom sjömätning

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Leif Eriksson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Vilhelm Verendel Data Science Research Engineers
Chalmers

2017–2017

Förstudie om myndighetsgemensam AUV

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2015–2019

Decision Aid for Marine Munitions (DAIMON)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
SI
Tillväxtverket
Havs- och vattenmyndigheten
Europeiska kommissionen (EU)

2015–2018

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Rickard Bensow Marin teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Martin Eriksson Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)
Naturvårdsverket

2015–2016

Joint University Project ZERO.8

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Zero Vision Tool

2014–2015

Miljörisker sjunkna vrak II

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Anders Tengberg Maritim miljövetenskap
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Sjöfartsverket

2014–2016

Sunken wreck environmental risk assessment (SWERA)

Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2014

Undersökning för att beskriva storlek och dynamik i sedimentbunden föroreningstransport i Göta älv

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Bengt Liljebladh Unknown organization
Torsten Linders Unknown organization
Lars Arneborg Unknown organization
Olof Bergstedt Vatten Miljö Teknik
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

2014–2014

Miljörisker sjunkna vrak

Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Hanna Landquist Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Sjöfartsverket

2013–2016

Ekotoxikologiska effekter av Seawater Srubbing och dess koppling till havsförsurning

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Formas

2013–2016

Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön (SHipH)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Formas

2013–2014

Hållbar sjöfart i Arktis

Leif Eriksson Mikrovågs- och optisk fjärranalys
Malin Johansson Marin Miljöteknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Chalmers

2012–2012

Verifiering av VRAKA, Del 1: Bedömning av sannolikheten för läckage av olja från potentiellt miljöfarliga vrak

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Fredrik Lindgren Maritim miljövetenskap
Innovationskontor Väst

2011–2011

En skrubbermodul för studier av "seawater scrubbing" - en avgasreningsmetod för fartygsavgaser

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Chalmers

2010–2013

Sjöfart och havsförsurning

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Chalmers

2009–2012

BioFoulControl - Development of innovative and sustainable technology for control of marine biofouling on heat exchangers of vessels with ozone technology

Bertil Axelsson Marin Miljöteknik
Sven Lyngfelt Maritime Operations
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Europeiska kommissionen (EU)

2009–2013

Utveckling av ett protokoll för riskbedömning av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska vatten

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Greg Morrison Vatten Miljö Teknik
Formas

2007–2007

Förstudie om vraksanering

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Greg Morrison Vatten Miljö Teknik
Stena Bulk
Preem AB

2006–2006

Seawater scrubbing – reduction of SOX emissions from ship exhausts

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Stena Rederi AB

Det kan finnas fler projekt där Ida-Maja Hassellöv medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.