Sjöfart och havsförsurning
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

Sjöfartens utsläpp av försurande svavel- och kväveoxider uppmärksammades i slutet av 1990-talet att utgöra ett signifikant bidrag till försämrad luftkvalitet på lokal, regional och global skala. I det här projektet undersöker vi om deposition, på havsytan, av sjöfartens utsläpp kan bidra till havsförsurning. 

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

University of Delaware

Newark, United States

University of Hawaii

Honolulu, United States

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-13