Miljövänligare sjöfart
Forskningsprojekt, 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Rickard Bensow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Amanda Nylund

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-24