Miljövänligare sjöfart
Forskningsprojekt , 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Rickard Bensow

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Anna Lunde Hermansson

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Amanda Nylund

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Ytreberg

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-24