Anna Lunde Hermansson

Doktorand vid Maritima studier
Image of Anna Lunde Hermansson

Visar 11 publikationer

2023

Impacts of exhaust gas cleaning systems (EGCS) discharge waters on planktonic biological indicators

Marco Picone, Martina Russo, Gabriele Giuseppe Distefano et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 190
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Cumulative environmental risk assessment of metals and polycyclic aromatic hydrocarbons from ship activities in ports

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv, J. P. Jalkanen et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 189
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Metal and PAH loads from ships and boats, relative other sources, in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Katarina Hansson, Anna Lunde Hermansson et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Navigating towards environmental impact assessment of shipping

Anna Lunde Hermansson
Licentiatavhandling
2022

Zinc in sediment - an environmental quality standard overview

Anna Lunde Hermansson, Erik Ytreberg
Rapport
2021

Copper as a HELCOM core indicator

Maria Lagerström, Anna Lunde Hermansson, Erik Ytreberg
Rapport
2021

Comparing emissions of polyaromatic hydrocarbons and metals from marine fuels and scrubbers

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv, Jana Moldanova et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Tankrengöring och dess påverkan på havsmiljön

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv
Rapport - Havsmiljöinstitutet

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 6 forskningsprojekt

2021–2021

Särskilt förorenande ämnen: Uppdatering och framtagande av nya bedömningsgrunder, metaller

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2 publikationer finns
2021–2021

Framtagande av underlag avseende skrubbervatten, hybridoljor, kopparindikator och deltagande i expertgrupp

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2020–2020

Miljövänligare sjöfart

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Havs- och vattenmyndigheten

2 publikationer finns
2020–2024

Evaluation, control and Mitigation of the EnviRonmental impacts of shippinG Emissions (EMERGE)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Europeiska kommissionen (EU)

8 publikationer finns
2019–2020

Förstudie: Kemikalieutsläpp från fartygs tankrengöring

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

1 publikation finns
2019–2019

Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker

Fredrik Olindersson Maritima studier
Kjell Saebbö Nautiska Studier
Christopher Anderberg Nautiska Studier
Mehran Javadi Maritim miljövetenskap
Lars Telestam Nautiska Studier
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Anna Lunde Hermansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.