Anna Lunde Hermansson

Doktorand vid Sjöfart och marin teknik

Anna är marinkemist som arbetar med att utreda effekterna på den marina miljön som härstammar från utsläpp av kemiska ämnen i Östersjön. Målet är att samla in och sammanställa data från sjöfartssektorn, identifiera kunskapsluckor gällande dolda utsläpp och kartlägga intresse/konfliktområden i svenska farvatten. Anna har en kandidat- och masterexamen i Marina Vetenskaper med inriktning på Marin Kemi.

Källa: chalmers.se
Image of Anna Lunde Hermansson

Visar 1 publikationer

2020

Tankrengöring och dess påverkan på havsmiljön

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 4 forskningsprojekt

2020–2020

Miljövänligare sjöfart

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Amanda Nylund Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Havs- och vattenmyndigheten

2020–2024

Evaluation, control and Mitigation of the EnviRonmental impacts of shippinG Emissions (EMERGE)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Europeiska kommissionen (EU)

2019–2020

Förstudie: Kemikalieutsläpp från fartygs tankrengöring

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2019–2019

Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker

Fredrik Olindersson Maritima studier
Kjell Saebbö Nautiska Studier
Christopher Anderberg Nautiska Studier
Mehran Javadi Maritim miljövetenskap
Lars Telestam Nautiska Studier
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Anna Lunde Hermansson Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Anna Lunde Hermansson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.