Framtagande av underlag avseende skrubbervatten, hybridoljor, kopparindikator och deltagande i expertgrupp
Forskningsprojekt, 2021

Framtagande av underlag avseende skrubbervatten och hybridoljor,
utveckling av kopparindikator för marina sediment samt deltagande i expertgrupp IVES WG Ship

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Projekt-id: grant agreement No 474-21
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10