Erik Ytreberg

Senior forskare vid Maritima studier

Erik Ytreberg är filosofie doktor i miljövetenskap och arbetar som forskare på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Eriks forskning fokuserar på att studera sjöfartens miljöpåverkan genom att analysera belastningar av olika föroreningar, vilka miljöeffekter belastningen kan ge upphov till samt hur föroreningarna påverkar ekosystemtjänster. Målsättningen är att skapa verktyg för både förvaltningen och sjöfartssektorn för kunna bestämma sjöfartens miljöpåverkan och skapa möjligheter för en mer hållbar sjöfart. En stor del av Eriks forskning rör även antifouling och optimering av antifoulingprodukter genom att mäta läckage av biocider från färger med röntgenflourescens (XRF).

Källa: chalmers.se
Image of Erik Ytreberg

Visar 53 publikationer

2024

Environmental discounts for Swedish ports and fairways: A ship owner perspective

Rasmus Parsmo, Erik Ytreberg, Maarten Verdaasdonk et al
Marine Policy. Vol. 159
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

Strong economic incentives of ship scrubbers promoting pollution

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv, T. Grönholm et al
Nature Sustainability. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2024

A strong enhancement of corrosion and wear resistance of polyurethane-based coating by chemically grafting of organosolv lignin

Di Wang, Jun Zhao, Per Claesson et al
Materials Today Chemistry. Vol. 35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Best practise for cleaning of ship hulls

Lena Granhag, Mehran Javadi, Erik Ytreberg
Rapport - Havs- och vattenmyndigheten
2023

Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Jessica Näsström
Rapport
2023

EMERGE deliverable 2.4. Multivariate prediction of scrubber water toxicity

Anna Lunde Hermansson, Mikael Gustavsson, Erik Ytreberg et al
Rapport
2023

Multivariate prediction of scrubber water toxicity

Anna Lunde Hermansson, Mikael Gustavsson, Erik Ytreberg et al
Rapport
2023

EMERGE deliverable 6.1. Baltic and North Sea report

Erik Ytreberg, Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv et al
Rapport
2023

Cumulative environmental risk assessment of metals and polycyclic aromatic hydrocarbons from ship activities in ports

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv, J. P. Jalkanen et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 189
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

Characterization of scrubber water discharges from ships using comprehensive suspect screening strategies based on GC-APCI-HRMS

Elisa García-Gómez, G. Gkotsis, M. C. Nika et al
Chemosphere. Vol. 343
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Zinc in sediment - an environmental quality standard overview

Anna Lunde Hermansson, Erik Ytreberg
Rapport
2022

A novel tool for cost and emission reduction related to ship underwater hull maintenance

Dinis Soares Reis de Oliveira, Maria Lagerström, Lena Granhag et al
Journal of Cleaner Production. Vol. 356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

HullMASTER

Dinis Soares Reis de Oliveira, Maria Lagerström, Lena Granhag et al
Övrigt - Programkod
2022

Are silicone foul-release coatings a viable and environmentally sustainable alternative to biocidal antifouling coatings in the Baltic Sea region?

Maria Lagerström, Anna-Lisa Wrange, Dinis Soares Reis de Oliveira et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 184
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Metal and PAH loads from ships and boats, relative other sources, in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Katarina Hansson, Anna Lunde Hermansson et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 182
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Framework for the environmental impact assessment of operational shipping

Jana Moldanova, Ida-Maja Hassellöv, Volker Matthias et al
Ambio. Vol. 51 (3), p. 754-769
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Towards a Comprehensive Evaluation of the Environmental and Health Impacts of Shipping Emissions

J. Kukkonen, Erik Fridell, J. P. Jalkanen et al
Springer Proceedings in Complexity, p. 329-336
Paper i proceeding
2021

Modelling spatial dispersion of contaminants from shipping lanes in the Baltic Sea

Ilja Maljutenko, Ida-Maja Hassellöv, Martin Eriksson et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Effects of seawater scrubbing on a microplanktonic community during a summer-bloom in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Maria Karlberg, Ida-Maja Hassellöv et al
Environmental Pollution. Vol. 291
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Valuating environmental impacts from ship emissions – The marine perspective

Erik Ytreberg, Stefan Åström, Erik Fridell
Journal of Environmental Management. Vol. 282
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Quantification of Cu and Zn in antifouling paint films by XRF

Maria Lagerström, Erik Ytreberg
Talanta. Vol. 223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Environmental risk assessment of using antifouling paints on pleasure crafts in European Union waters

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Sofia Nöu et al
Journal of Environmental Management. Vol. 281
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Copper as a HELCOM core indicator

Maria Lagerström, Anna Lunde Hermansson, Erik Ytreberg
Rapport
2021

Comparing emissions of polyaromatic hydrocarbons and metals from marine fuels and scrubbers

Anna Lunde Hermansson, Ida-Maja Hassellöv, Jana Moldanova et al
Transportation Research Part D: Transport and Environment. Vol. 97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Modelling of discharges from baltic sea shipping

J. P. Jalkanen, L. Johansson, Magda Wilewska-Bien et al
Ocean Science. Vol. 17 (3), p. 699-728
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Modeling of Leisure Craft Emissions

L. Johansson, J. P. Jalkanen, Erik Fridell et al
Springer Proceedings in Complexity, p. 205-210
Paper i proceeding
2020

Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Ann Kristin Eriksson-Wiklund
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2020

Environmental impacts of grey water discharge from ships in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Martin Eriksson, Ilja Maljutenko et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Flawed risk assessment of antifouling paints leads to exceedance of guideline values in Baltic Sea marinas

Maria Lagerström, João Ferreira, Erik Ytreberg et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (22), p. 27674-27687
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Monitoring biofouling as a management tool for reducing toxic antifouling practices in the Baltic Sea

Anna-Lisa Wrange, Francisco R. Barboza, Joao Ferreira et al
Journal of Environmental Management. Vol. 264
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Antifouling paints leach copper in excess – study of metal release rates and efficacy along a salinity gradient

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Ann Kristin E. Wiklund et al
Water Research. Vol. 186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea

Lasse Johansson, Erik Ytreberg, Jukka-Pekka Jalkanen et al
Ocean Science. Vol. 16 (5), p. 1143-1163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Lena Granhag
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i sverige

Per-Olav Moksnes, Louise Eriander, Joakim Hansen et al
Rapport - Havsmiljöinstitutet
2019

Identification of commercial and recreational vessels coated with banned organotin paint through screening of tin by portable XRF

Maria Lagerström, Daniel Yngsell, B. Eklund et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 362, p. 107-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Framework to evaluate external costs of shipping

Erik Ytreberg, Stefan Åström, Erik Fridell
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2019

Effects of scrubber washwater discharge on microplankton in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Ida-Maja Hassellöv, Amanda Nylund et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 145, p. 316-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

In situ release rates of Cu and Zn from commercial antifouling paints at different salinities

Maria Lagerström, Fredrik Lindgren, Albin Holmqvist et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 127, p. 289-296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Copper release rate needed to inhibit fouling on the west coast of Sweden and control of copper release using zinc oxide

Fredrik Lindgren, Erik Ytreberg, Albin Holmqvist et al
Biofouling. Vol. 34 (4), p. 453-463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Total tin and organotin speciation in historic layers of antifouling paint on leisure boat hulls

Maria Lagerström, Jakob Strand, B. Eklund et al
Environmental Pollution. Vol. 220, p. 1333-1341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Shipping and the environment: Smokestack emissions, scrubbers and unregulated oceanic consequences

David R. Turner, Ida-Maja Hassellöv, Erik Ytreberg et al
Elementa. Vol. 5
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A novel XRF method to measure environmental release of copper and zinc from antifouling paints

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Albin Holmqvist et al
Environmental Pollution. Vol. 225, p. 490-496
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Pre-study on sustainability indices for shipping

Karin Andersson, Erik Fridell, Monica Lundh et al
Rapport - Lighthouse - Svenskt maritimt kompetenscentrum
2016

Mäta gifter på båtskrov

Erik Ytreberg, B. Eklund
Havsutsikt
Artikel i övrig tidskrift
2016

XRF measurements of tin, copper and zinc in antifouling paints coated on leisure boats

Erik Ytreberg, M.A. Bighiu, L. Lundgren et al
Environmental Pollution. Vol. 213, p. 594-599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

New analytical application for metal determination in antifouling paints

Erik Ytreberg, L. Lundgren, M.A. Bighiu et al
Talanta. Vol. 143, p. 121-126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Contamination of a boatyard for maintenance of pleasure boats

B. Eklund, L. Johansson, Erik Ytreberg
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (5), p. 955-967
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 5 forskningsprojekt

2016–2017

Förekomst av TBT på fartyg- och fritidsbåtsskrov

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Daniel Yngsell Maritim miljövetenskap
Transportstyrelsen

2015–2018

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Martin Eriksson Maritim miljövetenskap
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)
Naturvårdsverket

4 publikationer finns
2014–2017

Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea (CHANGE)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)

2013–2016

Ekotoxikologiska effekter av Seawater Srubbing och dess koppling till havsförsurning

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Formas

3 publikationer finns
2013–2016

Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön (SHipH)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Formas

2 publikationer finns
Det kan finnas fler projekt där Erik Ytreberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.