Erik Ytreberg

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Ytreberg är filosofie doktor i miljövetenskap och arbetar som forskare på Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Eriks forskning fokuserar på att studera sjöfartens miljöpåverkan genom att analysera belastningar av olika föroreningar, vilka miljöeffekter belastningen kan ge upphov till samt hur föroreningarna påverkar ekosystemtjänster. Målsättningen är att skapa verktyg för både förvaltningen och sjöfartssektorn för kunna bestämma sjöfartens miljöpåverkan och skapa möjligheter för en mer hållbar sjöfart. En stor del av Eriks forskning rör även antifouling och optimering av antifoulingprodukter genom att mäta läckage av biocider från färger med röntgenflourescens (XRF).

Källa: chalmers.se

Visar 13 publikationer

2019

Effects of scrubber washwater discharge on microplankton in the Baltic Sea

Erik Ytreberg, Ida-Maja Hassellöv, Amanda Nylund et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 145, p. 316-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Identification of commercial and recreational vessels coated with banned organotin paint through screening of tin by portable XRF

Maria Lagerström, Daniel Yngsell, B. Eklund et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 362, p. 107-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Framework to evaluate external costs of shipping

Erik Ytreberg, Stefan Åström, Erik Fridell
Rapport
2018

In situ release rates of Cu and Zn from commercial antifouling paints at different salinities

Maria Lagerström, Fredrik Lindgren, Albin Holmqvist et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 127, p. 289-296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Copper release rate needed to inhibit fouling on the west coast of Sweden and control of copper release using zinc oxide

Fredrik Lindgren, Erik Ytreberg, Albin Holmqvist et al
Biofouling. Vol. 34 (4), p. 453-463
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Pre-study on sustainability indices for shipping

Karin Andersson, Monica Lundh, Erik Fridell et al
Rapport
2017

A novel XRF method to measure environmental release of copper and zinc from antifouling paints

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Albin Holmqvist et al
Environmental Pollution. Vol. 225, p. 490-496
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Total tin and organotin speciation in historic layers of antifouling paint on leisure boat hulls

Maria Lagerström, Jakob Strand, B. Eklund et al
Environmental Pollution. Vol. 220, p. 1333-1341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Shipping and the environment: Smokestack emissions, scrubbers and unregulated oceanic consequences

David R. Turner, Ida-Maja Hassellöv, Erik Ytreberg et al
Elementa Science of the Anthropocene. Vol. 5, p. 45-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

XRF measurements of tin, copper and zinc in antifouling paints coated on leisure boats

Erik Ytreberg, M.A. Bighiu, L. Lundgren et al
Environmental Pollution. Vol. 213, p. 594-599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Mäta gifter på båtskrov

Erik Ytreberg, B. Eklund
Havsutsikt
Artikel i övriga tidskrifter
2015

New analytical application for metal determination in antifouling paints

Erik Ytreberg, L. Lundgren, M.A. Bighiu et al
Talanta. Vol. 143, p. 121-126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Contamination of a boatyard for maintenance of pleasure boats

B. Eklund, L. Johansson, Erik Ytreberg
Journal of Soils and Sediments. Vol. 14 (5), p. 955-967
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 6 forskningsprojekt

2018–2019

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
BalticSea2020

2016–2017

Förekomst av TBT på fartyg- och fritidsbåtsskrov

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Daniel Yngsell Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Transportstyrelsen

2015–2018

Hållbar sjöfart och miljö i Östersjöregionen

Martin Eriksson Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Rickard Bensow Marin teknik
Magda Wilewska-Bien Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)
Naturvårdsverket

2014–2017

Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea (CHANGE)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Baltic Organisations' Network for Funding Science EEIG (BONUS)

2013–2016

Ekotoxikologiska effekter av Seawater Srubbing och dess koppling till havsförsurning

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Formas

2013–2016

Sjöfartens bidrag till försurning i Östersjön (SHipH)

Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Kent Salo Maritim miljövetenskap
Formas

Det kan finnas fler projekt där Erik Ytreberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.