Mäta gifter på båtskrov
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

Erik Ytreberg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

B. Eklund

Havsutsikt

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13