Mäta gifter på båtskrov
Artikel i övriga tidskrifter, 2016

Författare

Erik Ytreberg

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritim miljövetenskap

B. Eklund

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Miljövetenskap