Minskad miljöbelastning av koppar och zink från fartygs och fritidsbåtars bottenfärger till Östersjön
Övrigt - Programkod, 2020

antifouling Östersjön sjöfart fritidsbåtar

Upphovsman

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

BalticSea2020, 2019-01-01 -- 2020-04-30.

BalticSea2020 (Projektnr: 2292.2), 2018-01-01 -- 2019-06-30.

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2021-06-13