Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger. Det här projektet ska undersöka och analysera hur stor den här miljöbelastningen är på vårt innanhav, och presentera ett underlag för rekommendationer över hur utsläppen av de kemiska föroreningarna från sjöfart i Östersjön kan minskas

Deltagare

Lena Granhag (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Maria Lagerström

Doktor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Erik Ytreberg

Senior forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Finansiering

BalticSea2020

Projekt-id: Projektnr: 2292.2
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

BalticSea2020

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09