Maria Lagerström

Doktor vid Sjöfart och marin teknik

Jag är post doc på enheten för Maritim Miljövetenskap och studerar båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, som används för att motverka påväxt på båtskrov. Min bakgrund är inom miljökemi och under min tid som doktorand fokuserade min forskning främst på spridningen av biocider till miljön som följd av användningen av båtbottenfärger på fritidsbåtar, samt på miljöriskbedömningen av dessa produkter. Mitt nuvarande projekt fokuserar istället på användningen av båtbottenfärger på fartyg, i syfte att identifiera hållbara antifouling-strategier för sjöfartsindustrin.

Källa: chalmers.se
Image of Maria Lagerström

Visar 8 publikationer

2020

Antifouling paints leach copper in excess – study of metal release rates and efficacy along a salinity gradient

Maria Lagerström, Erik Ytreberg, Ann Kristin E. Wiklund et al
Water Research. Vol. 186
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Model for leisure boat activities and emissions – implementation for the Baltic Sea

Lasse Johansson, Erik Ytreberg, Jukka-Pekka Jalkanen et al
Ocean Science. Vol. 16 (5), p. 1143-1163
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Flawed risk assessment of antifouling paints leads to exceedance of guideline values in Baltic Sea marinas

Maria Lagerström, João Ferreira, Erik Ytreberg et al
Environmental Science and Pollution Research. Vol. 27 (22), p. 27674-27687
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Quantification of Cu and Zn in antifouling paint films by XRF

Maria Lagerström, Erik Ytreberg
Talanta. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Identification of commercial and recreational vessels coated with banned organotin paint through screening of tin by portable XRF

Maria Lagerström, Daniel Yngsell, B. Eklund et al
Journal of Hazardous Materials. Vol. 362, p. 107-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

In situ release rates of Cu and Zn from commercial antifouling paints at different salinities

Maria Lagerström, Fredrik Lindgren, Albin Holmqvist et al
Marine Pollution Bulletin. Vol. 127, p. 289-296
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

A novel XRF method to measure environmental release of copper and zinc from antifouling paints

Erik Ytreberg, Maria Lagerström, Albin Holmqvist et al
Environmental Pollution. Vol. 225, p. 490-496
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Total tin and organotin speciation in historic layers of antifouling paint on leisure boat hulls

Maria Lagerström, Jakob Strand, B. Eklund et al
Environmental Pollution. Vol. 220, p. 1333-1341
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 6 forskningsprojekt

2020–2021

Effektivitetsbedömningar av båtbottenfärger

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Kemikalieinspektionen

2019–2020

Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Emma Rova Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Havs- och vattenmyndigheten

2019–2021

Hållbart skrovunderhåll för fartyg genom framtagande av beslutsstöd till maritima aktörer och myndigheter (HÅLL)

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Dinis Soares Reis de Oliveira Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Lighthouse

2018–2020

Åtgärder mot minskad miljöbelastning från Sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift från antifoulingfärg

Lena Granhag Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
BalticSea2020

2017–2018

Utveckling av analysverktyg för att bedöma påverkan från tributyltenn (TBT) i svenska vattenförekomster

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Länsstyrelsen i Västmanlands län

2016–2017

Förekomst av TBT på fartyg- och fritidsbåtsskrov

Erik Ytreberg Maritim miljövetenskap
Maria Lagerström Maritim miljövetenskap
Daniel Yngsell Maritim miljövetenskap
Transportstyrelsen

Det kan finnas fler projekt där Maria Lagerström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.