Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Detta projekt har som målsättning att harmonisera och kvalitetssäkra mätningar av tenn på båtskrov med handhållna XRF-instrument. Projektet riktar sig till alla aktörer som utför XRF-mätningar på båtskrov idag. Resultaten kommer även vara relevanta för de som ägnar sig åt tillsyn av t ex båtklubbar. Projektet ämnar även att öka kunskapen om XRF-metoden m a p dess möjligheter och begränsningar.

Deltagare

Maria Lagerström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Jessica Näsström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Erik Ytreberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-20